Zmiany w zasadach kontrybucji

Aktualności

Drodzy użytkownicy!

Minęły już dwa lata od uruchomienia nowego systemu edycji treści w naszym Śpiewniku. Od tego czasu wprowadziliście w systemie ponad 25.000 kontrybucji - korekt lub nowych opracować. To wspaniały wynik!

Gdy uruchamialiśmy nasz śpiewnik 20 lat temu nasi użytkownicy oglądali stronę na dużych monitorach komputerów lub drukowali opracowania i zabierali je ze sobą na ognisko. W dzisiejszych czasach wiele się zmieniło. Dziś 2/3 wizyt to odwiedziny z telefonów komórkowych. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy także dedykowaną aplikację mobilną Śpiewnika Wywroty na systemy Android i Apple.

Aby dostosować się do nowych realiów wprowadzamy zmiany w zasadach kontrybucji i niektóre punkty regulaminu, które były wcześniej jedynie zaleceniami, od dziś będą ściślej przestrzegane. Chodzi przede wszystkim o zapis akordów na tekstem oraz powtarzanie akordów nad całym tekstem, a nie jedynie nad pierwszą zwrotką.

Ta notacja nie jest już wspierana

Niepoprawnie akordy za tekstem
notacja niepoprawna
Ta totacja była często używana w papierowych śpiewnikach, ale uniemożliwia ona dokładne rozpoznanie miejsca uderzenia akordu i utrudnia czytanie opracowania na telefonie komórkowym.
Jolka, Jolka pamiętasz lato ze snu,    C G a
Gdy pisałaś: Tak mi źle,         C G a
Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, C G d a
Nie zostawiaj tu samej, o nie.      C G F

Właściwa notacja akordów

Prosimy o zapisywanie akordów jedynie w poprawnej notacji (akordy nad tekstem), oraz o powtarzanie akordów nad każdą zwrotką i refrenem, a nie tylko na początku opracowania.

OK Zalecana notacja
akordy nad tekstem
Umieść akordy dokładnie w miejscu w którym następuje uderzenie w struny.
    C    G    a
Jolka, Jolka pamiętasz lato ze snu,
   C    G    a
Gdy pisałaś: Tak mi źle,
   C      G    d      a
Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób,
    C     G     F
Nie zostawiaj tu samej, o nie.

Korekta istniejących opracowań

Zdajemy sobie sprawę, że w śpiewniku nadal znajduje się spora liczba piosenek zawierających zapis akordów, którego już nie wspieramy. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę szybko je poprawić, bo po wprowadzeniu zmian w niektórych przypadkach mogą one nie wyświetlać się poprawnie. Was również prosimy o pomoc i koretkę tych opracowań!

Zwracamy się również z prośbą, aby podczas moderacji nadesłanych tekstów zwracać na to uwagę i nie dopuszczać do publikacji opracowań nie spełniających nowych kryteriów. Zawsze w takich wypadkach proście nadsyłającego o poprawę opracowania.

Redakcja Śpiewnika