Alleluja Leonard Cohen

Korektę nadesłał
gosjusz
gosjusz
1 miesiąc temu
Komentarz: Ułożenie chwytów
Instrument: Gitara

Ta[G]jemny akord[e] kiedyś brzmiał, Pan[G] Cieszył się gdy[e] Dawid grał, Ale[C] muzyki nikt[D] tak dziś nie[G] czuje...[D] [G]Kwarta, kwinta -[C] tak to[D] szło, Raz[e] wyżej w Dur, raz niżej w[C] moll, Niesz[D]częsny król u[H7]łożył - Alle[e]luja! Alle[C]luja, alle[e]luja, Alle[C]luja, alle[G]lu[D]ja.[G] Na wiarę nic nie chciałeś brać, Lecz sprawił to księżyca blask, Że piękność jej na zawsze Cię podbiła... Kuchenne krzesło tronem twym, Ostrzygła Cię, już nie masz sił, I z gardła Ci wydarła - Alleluja! Alleluja, alleluja, Alleluja, alleluja. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, Że nadaremno wzywam go, Ja przecież nawet nie znam go z imienia... Jest w każdym słowie światła błysk Nieważne, czy usłyszysz dziś Najświętsze czy nieczyste - Alleluja! Alle[C]luja, alle[e]luja, Alle[C]luja, alle[G]lu[D]ja.[G] [E] Tak[A] się starałem, ale[fis] cóż, D[A]otykam tylko[fis] zamiast czuć, Lecz[D] mówię prawdę[E] nie chce Was[A] oszukać...[E] I[A] chociaż wszystko[D] poszło[E] źle, Przed[fis] Panem Pieśni[D] stawię się, Na[E] ustach mając[Cis7] tylko - Alle[fis]luja! Alle[D]luja, alle[fis]luja, All[D]eluja, alle[A]lu[E]ja.[A]
Ta[G]jemny akord [e]kiedyś brzmiał, Pan [G]cieszył się gdy [e]Dawid grał, A[C]le muzyki nikt [D]tak dziś nie [G]czuje [D] Kwa[G]rta, kwinta -[C]tak to [D]szło, Raz [e]wyżej w Dur, raz [C]niżej w[D] moll, Niesz[D]częsny król u[H7]łożył - Alle[e]luja! Alle[C]luja, alle[e]luja, Alle[C]luja, alle[G]lu-[D]u-[G]ja Na wiarę nic nie chciałeś brać, Lecz sprawił to księżyca blask, Że piękność jej na zawsze Cię podbiła... Kuchenne krzesło tronem twym, Ostrzygła Cię, już nie masz sił, I z gardła Ci wydarła - Alleluja! Alleluja, alleluja, Alleluja, alleluja. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, Że nadaremno wzywam go, Ja przecież nawet nie znam go z imienia... Jest w każdym słowie światła błysk Nieważne, czy usłyszysz dziś Najświętsze czy nieczyste - Alleluja! Alle[C]luja, alle[e]luja, Alle[C]luja, alle[G]lu-[D]u-[G]ja [E] Tak [A]się starałem, [fis]ale cóż, Do[A]tykam tylko [fis]zamiast czuć, Lecz [D]mówię prawdę [E]nie chcę Was o[A]szukać[E] I [A]chociaż wszystko [D]poszło [E]źle, Przed [fis]Panem Pieśni [D]stawię [E]się, Na [E]ustach mając [Cis7]tylko - Alle[fis]luja! Alle[D]luja, alle[fis]luja, Alle[D]luja, alle[A]lu-u[E]-[A]ja.


           
TaGjemny akord ekiedyś brzmiał,
Pan Gcieszył się gdy eDawid grał,
ACle muzyki nikt Dtak dziś nie Gczuje D
KwaGrta, kwinta -Ctak to Dszło,
Raz ewyżej w Dur, raz Cniżej wD moll,
NieszDczęsny król uH7łożył - Alleeluja!
AlleCluja, alleeluja,
AlleCluja, alleGlu-Du-Gja
Na wiarę nic nie chciałeś brać,
Lecz sprawił to księżyca blask,
Że piękność jej na zawsze Cię podbiła...
Kuchenne krzesło tronem twym,
Ostrzygła Cię, już nie masz sił,
I z gardła Ci wydarła - Alleluja!

Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja.

Dlaczego mi zarzucasz wciąż,
Że nadaremno wzywam go,
Ja przecież nawet nie znam go z imienia...
Jest w każdym słowie światła błysk
Nieważne, czy usłyszysz dziś
Najświętsze czy nieczyste - Alleluja!

AlleCluja, alleeluja,
AlleCluja, alleGlu-Du-Gja E

Tak Asię starałem, fisale cóż,
DoAtykam tylko fiszamiast czuć,
Lecz Dmówię prawdę Enie chcę Was oAszukaćE
I Achociaż wszystko Dposzło Eźle,
Przed fisPanem Pieśni Dstawię Esię,
Na Eustach mając Cis7tylko - Allefisluja!
AlleDluja, allefisluja,
AlleDluja, alleAlu-uE-Aja.

TaGjemny akorde kiedyś brzmiał,
PanG Cieszył się gdye Dawid grał,
AleC muzyki niktD tak dziś nieG czuje...D
GKwarta, kwinta -C tak toD szło,
Raze wyżej w Dur, raz niżej wC moll,
NieszDczęsny król uH7łożył - Alleeluja!
AlleCluja, alleeluja,
AlleCluja, alleGluDja.G
Na wiarę nic nie chciałeś brać,
Lecz sprawił to księżyca blask,
Że piękność jej na zawsze Cię podbiła...
Kuchenne krzesło tronem twym,
Ostrzygła Cię, już nie masz sił,
I z gardła Ci wydarła - Alleluja!

Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja.

Dlaczego mi zarzucasz wciąż,
Że nadaremno wzywam go,
Ja przecież nawet nie znam go z imienia...
Jest w każdym słowie światła błysk
Nieważne, czy usłyszysz dziś
Najświętsze czy nieczyste - Alleluja!

AlleCluja, alleeluja,
AlleCluja, alleGluDja.G  E

TakA się starałem, alefis cóż,
DAotykam tylkofis zamiast czuć,
LeczD mówię prawdęE nie chce WasA oszukać...E
IA chociaż wszystkoD poszłoE źle,
Przedfis Panem PieśniD stawię się,
NaE ustach mającCis7 tylko - Allefisluja!

AlleDluja, allefisluja,
AllDeluja, alleAluEja.A

Korekty +0 -2

Status: Odrzucona
Wartość: 2 punkty karmy

Głosy i komentarze

 • Florian Pawlak
  Florian Pawlak

  głosował za odrzuceniem z -70 punktami 1 miesiąc temu

 • tris
  tris

  głosował za odrzuceniem z -70 punktami 1 miesiąc temu

 • Florian Pawlak
  Florian Pawlak

  A gdybym akordy umieścił obok tekstu, to też przestawiałabyś o milimetr lub dwa? Nic tym nie wniosłaś! 1 miesiąc temu

 • gosjusz
  gosjusz

  Nie musisz się od razu denerwować, obok tekstu mogą sobie być jakkolwiek, ale nad tekstem jak już dajemy, to chyba lepiej żeby było precyzyjne, np tu kilka było na zupełnie złych słowach (poza tym w dwóch miejscach uzupełniłem o jeden chwyt) 1 miesiąc temu

 • Florian Pawlak
  Florian Pawlak

  Akordy dodane są z powietrza, nijak nie pasują do piosenki. 1 miesiąc temu

 • gosjusz
  gosjusz

  To chyba znamy dwie różne piosenki, gram tak od paru lat (co prawda w innej tonacji) i pasuje 1 miesiąc temu

 • Florian Pawlak
  Florian Pawlak

  Posłuchaj orginału, Leonarda Cohena. 1 miesiąc temu

 • gosjusz
  gosjusz

  Nadal uważam,że pasuje, bez tego dodatkowego akordy jest jakby dziura 1 miesiąc temu

 • voit75
  voit75

  Wydaje mi się, że akord D w miejscu nad tekstem " ... w moll.." jest niepotrzebny. Mi osobiście trochę zaburza. Ale wokalistą, to ja nie jestem. ;) 1 miesiąc temu

 • Florian Pawlak
  Florian Pawlak

  Widzę, że nic się nie dzieje, muszę działać. 1 miesiąc temu

 • gosjusz
  gosjusz

  A co miałoby się dziać? Poza tym nawet jakbym chciała coś zmienić to ostatnio mam jakiś błąd, że nie przyjmuje mi poprawek 1 miesiąc temu

anonim

Historia Zmian

1
Alina :)
Nadesłano 8 lat temu
2
Florian Pawlak
Poprawiłem h na H7 w zwrotce i dodałem akordy po modulacji z G na A.
Korekty 1 miesiąc temu
3
gosjusz
Ułożenie chwytów
Korekty 1 miesiąc temu
4
gosjusz
Ułożenie chwytów
Nadesłano 1 miesiąc temu
5
gosjusz
Ułożenie chwytów
Nadesłano 1 miesiąc temu