Jezus, Jezus Religijne

Korektę nadesłał duzyfacio14 6 dni temu

Jezus, Jezus Święty, namaszczony Pan, Jezus Żyje wywyższony Pan, Jezus Twe imię jak miód na ustach mych, Twój Duch jest jak woda duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.....
[C]J[G]ezu[F]s, [C]J[G]ezu[F]s Ś[C]więty, n[G]amaszcz[F]ony Pan, [C]J[G]ez[C]us. [C]J[G]ezu[F]s, [C]J[G]ezu[F]s Ż[C]yje w[G]ywyżs[F]zony Pan, [C]J[G]ezu[C]s Twe imię jak mi[F]ód na ustach my[C]ch, Twój Duch jest jak w[F]oda duszy m[C]ej, Twe słowo jak la[F]mpa u mych st[a]óp Jezu, ja ko[F]cham Cię, ja koc[G]ham.....


           
CJGezuFs, CJGezuFs
ŚCwięty, nGamaszczFony Pan, CJGezCus.
CJGezuFs, CJGezuFs
ŻCyje wGywyżsFzony Pan, CJGezuCs

Twe imię jak miFód na ustach myCch,
Twój Duch jest jak wFoda duszy mCej,
Twe słowo jak laFmpa u mych staóp
Jezu, ja koFcham Cię, ja kocGham.....
C,G,F,Am
Jezus, Jezus
Święty, namaszczony Pan, Jezus
Żyje wywyższony Pan, Jezus

Twe imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
Twe słowo jak lampa u mych stóp
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.....

Postęp akceptacji +0 -0
Typ decyzji: Korekty
Status: W trakcie rozstrzygania
0
Za oddanie głosu na to opracowanie dostaniesz +1 punkt karmy. Zapoznaj się z zasadami kontrybucji.
Głosy i komentarze
anonim
Historia Zmian
# Autor Data
1 firanka 11 lat temu
2 duzyfacio14 6 dni temu