Dr. Stanisław Wróbel

jedna piosenka

Dr. Stanisław Wróbel