Anielski chór Kolędy

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Początkujący Tonacja B
    3 oceny
AGnielski Gchór paesteGrzom oDgłasza D7zbaGwieGnie,
ZwiaGstując Gim BoeskieGgo słoDwa wyD7pełGnieGnie,
Że Dw szopie D7z czystej GPanGny nasz DZbawca D7się naGroGdził,
By Gnas, by Gnas dzieedziców Gnieba Dz więzów D7oswoGboGdził. x2

W nieGdoli Gi ueGstwie Pan Dnieba D7przyGchoGdzi,
On Gtym cierGpieniem enędzy Gwszystko, Dwszystko D7nam GosłoGdzi.
Jak Dleżąc D7płacze Gw żłóbGku, i Dtak na D7krzyżu GskoGna,
On wGielkim Gcudem miłeGci odkDupu D7dokGonGa. x2

NućGcie więc Gwdzięczne epieGnia DzieDciątku D7pasGteGrze,
NieGście Mu Gwasze edaGry w uDprzejmejD7 ofGieGrze,
Z uDśmiechem D7przyjmie GmiGłym. On Dz nocnych D7nas cieGmnoGści
On GwywieGdzie na edzień Gjasny Dw niebieD7skie świaGtłoGści. x2

Da Gżywot Głaski ewierGnym, da DbłogoD7słaGwieńGstwo,
ZnieGsie wyGsługą eGki grzeDchowe D7przeGkleńGstwo,
Na Dto się D7teraz GzniGżył do Dtak błaD7hego GżłoGbu,
By Gnas, by Gnas od eśmierci Gzbawił Di podD7wyższył Gz groGbu. x2

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 3 głosy
anonim