Popraw Opracowanie
Transponuj
0

Kolędy - zbiór kolęd i pastorałek cz III Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

 • Chwyty na gitarę mati82b
3 TRIUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO

Triumfy Króla Niebieskiego
G D G
zstąpiły z nieba wysokiego.
G D G
Pobudziły pasterzów,
D A7 D
dobytku swego stró żów... śpiewaniem.
D A D G e D G D7 G
Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na nisko ści. Narodził się Zbawiciel,
dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi.

Zrodziła Maryja Dziewica wiecznego Boga bez rodzica, by nas z piekła wybawił,
a w niebieskich postawił... pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają, triumfu przyczynę badają,
co nowego się dzieje,
że tak światłość jaśnieje... nie wiedzą.

Że to Bóg, gdy si ę dowiedzieli, swej trzody w polu odbieżeli, spiesząc na powitanie
do Betlejemskiej stajenki... Dzieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni, pokornie przed Nim uniżeni, Bogiem Go być prawdziwym
z serca afektem żywym... wyznają.

I które mieli z sob ą dary Dzieciątku dają na ofiary: przyjmij, o Narodzony
nas i dar przyniesiony... z ochotą.

A potem Maryi cześć dają, za Matkę Boską Ją przyznają, i z ojcem domniemanym,
Józefem mianowanym... serdecznie.

4 W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA


W Dzień Bożego Narodzenia                 D A7
radość wszelkiego stworzenia:                D G D

ptaszki w gór ę podlatują,                     D H7 e A
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.         D H7 E e A D A D

Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu wtóruje altem; szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel ptaszek, nieboraczek uziąbłszy śpiewa jak żaczek:

dziw, dziw, dziw, dziw, dziw nad dziwy narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek ze swym synem tak świergocze za kominem:

ach cierp, cierp, cierp miły Panie, póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

I żurawie w swoje nosy wykrzykują pod niebiosy; czajka w gór ę podlatuje,

chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jodlinę odarła sobie łysinę
i choć gołe świeci czoło
gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie: wstańcie ludzie, bo dzień będzie, do Betlejem pospieszajcie,

Boga w ciele powitajcie, powitajcie.

Gdy ptactwo Boga uczciło, co żywo się rozproszyło; ludziom dobry przykład dali,
ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.
5 WESOŁ Ą NOWINĘ

Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie,          D G e A G D
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.         fis D H7 e A G D

Jak miła ta nowina?                     D H7 e G
Mów, gdzie jest ta Dziecina?         A G D fis

Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.        h D e A D

Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
pokój ludziom głosz ą duchy światłości.

Jak miła ta nowina...

Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
pokłonem uczciła to Niemowlątko.

Jak miła ta nowina...

Którego zrodziła, Bogiem uznała
i Panną, jak była, Panną została.

Jak miła ta nowina...

Ubodzy pasterze pierwsi przybyli,
Jezusowi Panu pokłon złożyli.

Jak miła ta nowina...

Czyste swoje serca w dani oddali,

szczęśliwi do swoich rodzin wracali.
Jak miła ta nowina...

Gwiazda osobliwa Królom świeciła,
do Bożej Dzieciny ich sprowadziła.

Jak miła ta nowina...
6 WŚRÓD NOCNEJ CISZY

Wśród nocnej ciszy głos si ę rozchodzi:    D A D A h e A D
wstańcie, pasterze, Bóg si ę wam rodzi.    G A D A D G A D

Czym prędzej się wybierajcie,        D G A
do Betlejem pośpieszajcie             D G A

przywitać Pana.                          D e A D

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali

z wielkiej radości:

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy

nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osobą

chleba i wina.
7 W ŻŁOBIE LEŻY

W żłobie leży, któ ż pobieży kolędować Małemu        D h A e D G A D
Jezusowi Chrystusowi, dziś do nas zesłanemu?          D h A e D G A D

Pastuszkowie, przybywajcie,                              h e A
Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Fis h G A D G A D

My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, a tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,

płacze w stajni położony, więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy niechaj wsz ędy zabrzmi świat w wesołości, że posłany jest nam dany Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy: Chwała na wysokości!

Witaj Panie, có ż się stanie, że rozkosze niebieskie opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości ziemskie?
"Miłość moja to sprawiła,
że człowieka wywyższyła pod nieba Empirejskie".

Czem w żłóbeczku, nie w łó żeczku na sianku położony? Czem z bydlęty, nie z Panięty, w stajni jesteś złożony?
By człek sianu przyrównany,

grzesznik bydlęciem nazwany, przeze mnie był zbawiony.

Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały, o Boże:

Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat przyjąć nie chce, choć może? Bo świat doczesne wolności
zwykł kochać, mnie zaś w swej złości krzyżowe ściele łoże.

W Ramie głosy pod niebiosy wzbijają się Racheli, gdy swe syny bez przyczyny w krwawej widzi kąpieli.
Większe niż dla nich kompanie,

w krwawym krwi Twej oceanie, czeka Cię miły Panie!

Trzej Królowie, Monarchowie wschodni kraj opuszczaj ą, serc ofiary z trzema dary Tobie, Panie, oddają.

Darami się kontentujesz,

bardziej serca ich szacujesz, za co niech niebo mają.
8 ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY

Za kolędę dziękujemy,                  C G7
zdrowia, szczęścia winszujemy:      C G7

byście sobie długo żyli,                 C G7
zdrowi i szczęśliwi byli                 C G7

na ten nowy rok!                         C G7 C


9. ZAŚNIJ DZIECINO

Zaśnij Dziecino, Boże Dziecię.        e a H7
Tyś nam pociechą na tym świecie.   e D G

Zmruż oczęta swoje,                     G D G

Tyś serce moje,                           H7 C

modlitwa moja                            a e
niech uśpi Cię.                            H7 e

Wznieś rączkę swoją, błogosław nam. Całe swe życie dziś Tobie dam. Zmruż oczęta swoje,

Tyś serce moje, modlitwa moja niech uśpi Cię.

Anielskie chóry chwał ę głoszą, pasterze hojnie dary znoszą. Zmruż oczęta swoje,

Tyś serce moje, modlitwa moja niech uśpi Cię.10 ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI

Dziś w stajence mały Jezus się urodził             C E F G
I pobożnie swoje małe rączki złożył                 C E F G

Chociaż jest maleńki – błogosławi ju ż             E a F
Wszystkim, którzy za śpiewali Mu:                 C G C G

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś         C F G a
Niech kolęduje z nami cała ziemia           F G C G

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś         C F G a
Niech kolęduje z nami cały świat            F G C

W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa

Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś:

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś ...

In excelsis Deo śpiewajmy do Pana,
A śpiewając – gloria – zagnijmy kolana.

Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas,
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś ...11.Z NARODZENIA PANA

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.      D e D G D A D
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.         h e A G h A D

Radość ludzi wszędzie słynie,                 D e G D
Anioł budzi przy dolinie                       D A G D

pasterzów, co pa śli pod borem woły.      D h A G h A D

Wypada wśród nocy ogie ń z obłoku,
dumają pasterze w takim widoku.

Każdy pyta: co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?

Skąd ta łuna bije tak miła oku?

Ale gdy Anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli.

Tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana

i oddali dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos, na przemiany, żyj, Jezu maleńki, na świat wydany: Bądź Ci, Panie, od nas chwała, nieustannie wiecznie trwała,

żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodząc z Betlejem pełni wesela, że już Bóg wysłuchał pró śb Izraela, gdyż tej nocy to widzieli,

co Prorocy widzieć chcieli:
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, bo ten Jezus z nieba dany,

weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy.12.A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora,                                             D h e A D
A wczora z wieczora, z niebieskiego dwora,                   D G e A

Z niebieskiego dwora                                                D h e A D

2. Przyszła nam nowina,
Przyszła nam nowina: Panna rodzi Syna,

Panna rodzi Syna.

3. Boga prawdziwego,

Boga prawdziwego, nieogarnionego,
Nieogarnionego.

4. Za wyrokiem Boskim
Za wyrokiem Boskim w Betlejem żydowskim,

W Betlejem Żydowskim.

5. Pastuszkowie mali,
Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali,

W polu wtenczas spali.

6. Gdy Anioł z północy,
Gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy

Światłość z nieba toczy.

7. Chwałę oznajmując,
Chwałę oznajmując, szopę pokazując,

Szopę pokazując.

8. Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
Gdzie Panna z Dzieciątkiem, wołem i oślątkiem,

Wołem i oślątkiem.

9. I z Józefem starym,

I z Józefem starym nad Jezusem małym,

Nad Jezusem małym

10. Chwali Boga swego,

Chwali Boga swego dziś narodzonego,

Dziś narodzonego.
13.Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi

1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi                D G D A 7

W środku nocy przerażony świat się budzi.                   G D A 7
Dzisiaj właśnie dla nas Chrystus się narodził,                D G D A
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.              G D A 7

Teraz śpij, Dziecino mała,                                          D H 7 e

Teraz śpij, Dziecino miła,                                         A D
Ziemia bogactw Ci nie dała,                                     h H e
Bo bez Ciebie biedną była.                                       A 7 D

2. A ze wschodu przyjechali trzej królowie,
Każdy myślał coś wielkiego tu zobaczyć,

Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,
Że ich Pan jest malusieńki i że płacze.

3. Już Pan zeszedł, prości ludzie idą z dala

Oddać pokłon Tobie, Panu nad panami.

Myślą sobie: Jakaż łaska nas spotkała,

Że Pan przyszedł, że chce zostać razem z nami!

Teraz śpij, Dziecino Mała,

Teraz śpij Dziecino Miła,
Ziemia tym Cię zasmuciła,

Że tak długo w grzechu tkwiła.14.Jezusa narodzonego

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy                       D G D A D
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,                         D H e A
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.                          h e A D

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie.

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.

4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.

6.Byśmy kiedyś w niebie posiąść mogli Ciebie,
Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.


15.Najwiekszy gazda

1. Na tym niebie gwiazdeczka świeci. /x2                      D G A D
Bardzo się dziwią starzy i dzieci. /x2                            h A G D

Co tam wysoko po niebie świeci. /x2 To chyba janioł po niebie leci. /x2

I anioł leci, a zanim gwiazda. /x2 Narodził się największy gazda. /x2

Będzie pasał owce po świecie. /x2 Do Betlejemu zaraz pójdziecie. /x2

5. Tak jak tu stali se zaśpiewali. /x2 Kolęda, kolęda pójdziemy dali. /x2

6. Poszli po świecie rozpowiadali. /x2 O narodzeniu w koledach grali. /x2

7. I się nie martwcie, że nic nie macie. /x2 Piszczałki weźcie i mu zagrajcie. /x2

8. Czego byśmy wam tu życzyli. /x2 Byście wolę Bożą pełnili. /x2 Czego byśmy wam tu życzyli. /x2 Byście wolę Bożą pełnili. /x2

15.Nie było miejsca dla Ciebie

1. Nie było miejsca dla Ciebie                                     d A
W Betlejem w żadnej gospodzie                                  A 7 d
I narodziłeś się Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca, choć szedłeś                                    D g
Jako Zbawiciel na ziemię,                                         C F

By wyrwać z czarta niewoli                                       d A
Nieszczęsne Adama plemię.                                       A 7 d ( g d )

2. Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona

I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona.

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić

I przez swą mękę najdroższą

Świat od zagłady ocalić.

3. Gdy liski mają swe nory
I ptaszki swoje gniazdeczka,

Dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

A czemuż teraz na świecie
Tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.
16.Nowy Rok bieży

1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?            C a d G C G
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.                  C F d G C G C
Leży Dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie?

W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie.

2. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, Jezusa?
Nędznie uwity, nie w aksamity, ubogo.

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, a co, co?
Niech chwała będzie zawsze i wszędzie Dzieciątku.

3. Królowie jadą z wielką gromadą, a skąd, skąd?
Od wschodu słońca, szukają końca Zbawienia.
Skarb otwierają, dary dawają, a komu?

Wielcy królowie, możni panowie Dzieciątku.
17.pastuszek bosy

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał,                          A h
Pasał w górach owce i w szałasie spał.                          E A

Nagle aniołowie                                                       f i s
Z nieba w bieli przyfrunęli,                                        h

Obudzili go, gdy spał, gdy spał. /x2                             E A E A

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,                                  A h
Bo Narodzenia czas wypełnił dni,                               E A

Tam, gdzie stajenka                                                f i s

Razem z bydlątkami leży                                           h
Dzieciąteczko i na sianku śpi.                                    E A

Świat na to czekał wiele już lat                                   A h
I Narodzenia dziś wita czas,                                      E A

Biegnij pastuszku                                                   f i s
Jasną drogą, niebo płonie,                                       h

A na niebie pierwszej gwiazdy blask /x2                       E A E A

2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
Ale dobry anioł piękne butki dał.

Wziął pastuszek owce,
Pobiegł tak, jak wiatr przed siebie,

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd, /x2
18.Przystąpmy do szopy

1. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy                   C F
Jezusa narodzonego,                                                 C G

Który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo                        C F
Dla zbawienia naszego.                                             C G C

Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki!           a G C F G
Gdzież berło, gdzie Twoje korony,                              C d

Gdzież berło, gdzie Twoje korony,                              G F
Jezu malusieńki?                                                    C F d G C

2. Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży,

Ludzkiej pomocy czeka.

Jezus, Bóg wcielony, w żłobie położony

Dla zbawienia człowieka

O Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie!

Racz zbawić ludzki ród zgubiony, racz zbawić ludzki ród zgubiony.

Daj duszy zbawienie!

19.Jest taki dzień


1. Jest taki dzień                                            A c i s D h A E
Bardzo ciepły, choć grudniowy.                         A c i s D h A E

Dzień, zwykły dzień,                                       A c i s D h A E
W którym gasną wszelkie spory.                       A c i s D h A E

Jest taki dzień,
W którym radość wita wszystkich,

Dzień, który już
Każdy z nas zna od kołyski.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia;                           D A D A
Wszyscy wszystkim ślą życzenia:                        D c i s h E

Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,                   D A D A
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu.                    D c i s h E A

2. Jest taki dzień -
Tylko jeden raz do roku.

Dzień, zwykły dzień,
Który liczy się od zmroku.

Jest taki dzień,
Gdy jesteśmy wszyscy razem.

Dzień, piękny dzień -

Dziś nam rok go składa w darze.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia;
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,

A gdy wszyscy usną wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie.
20.Uciekali

1. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa                           a G C
- Zbudźcie Dzieciątko, co tak słodko śpi,                       d E

Judea dziś to niebezpieczna strefa                                a G C
I policzone małych chłopców dni.                                d E a

Namiestnik Herod ciągle drży w obawie,                       E a
Że chociaż władzę dzierży jego dłoń                             d E

I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie,                           a G C
To w rączkach dzieci może kryć się broń.                      d E a G

Uciekali, uciekali, uciekali                                          C G a
Na osiołku przez pustyni żar,                                     F G

Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej,                        C G a
Ukryć Dziecię, bezcenny ich skarb.                              d E a

Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni; Mieliśmy jakoś zapewniony byt.

Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni, Zawsze się modlić mógł pobożny żyd. Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania, Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli? Może nie tu jest ziemia obiecana,

Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn.

Jeszcze nie wiemy, co nam przeznaczone I choć przeczucia czasem dręczą złe, Ojciec Niebieski weźmie nas w obronę

I znowu anioł zjawi się we śnie. Piasek przysypał ślady do Betlejem, Zabłądzić łatwo, trudny każdy krok. Tak mało mamy – tylko tę nadzieję, Która rozjaśnia nam codzienny mrok.
21.Znak pokoju

1. Ten szczególny dzień się budzi,                                      D G

Niosąc ciepło w każdą sień.                                              D A

To dobroci dzień dla ludzi,                                               G D
Tylko jeden w całym roku taki dzień.                                 D A D

Zmierzchem błyśnie nam promienna,                                  D G

Gasząc w sercach naszych złość                                        D A
I nadejdzie noc pojednań,                                                 G D

Tylko jedna w całym roku taka noc.                                   DAD

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,                           D A G D A G

Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.             D f i s h G D A D

2. Potem przyjdą dni powszednie,
Braknie nagle ciepłych słów.

Najjaśniejsza gwiazda zblednie
I niepokój jak, co roku wróci znów.

3. Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,                             A D
Brzemieniem spraw i trosk.                                              A D

Powróci twarzy mars na powitanie dnia,                             f i s h f i s h
Znów milczenie serc regułą będzie nam.                               G e A

22.Mario, czy już wiesz
Kuba Badach/TGD - Mario czy ty wiesz( Mary did you know)

h A G Fis
h A G Fis
G A D h
e h Fis

Mario, czy już wiesz
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec
Mario, ty wiesz
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć
Czy ty wiesz
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr
Że dałaś życie temu, kto tobie życie da
Mario, czy już wiesz?
Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu
Mario, czy już wiesz
Że twój synek ma wybawić nas od złego
Czy wy wiesz ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz
Mario
Mario
Ślepemu wzrok
Głuchemu dźwięk
Zmarłemu życia dar
Chromemu krok
Niememu pieśń
Przynosi Chrystus Pan
Mario czy ty wiesz
Kim naprawdę jest maleńki twój bohater
Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem
Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma
Jam jest


Oceń to opracowanie

Kontrybucje
mati82b

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Pula nagród w konkursie ponad 10.000 zł!
Przysyłaj opracowania piosenek i zdobądź bony na zakupy w sklepie muzycznym.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
anonim