I never told you what i do for a living My Chemical Romance

Stay out of the light
All the photographs that I gave you
You could say a prayer if you need to
But just get in line and I'll grieve you
Can I meet you, alone
Another night and I'll see you
Another night and I'll be you
Some other way to continue
To hide my face

Another knife in my hands
A stain that never comes off the sheets
Clean me off
I'm so dirty, babe
The kind of dirty
Where the water never cleans off the clothes
I keep a book of the names and those
Only goes so far to bury them
So deep and down we go

Touched by angels though, I fall out of grace
I did it all so maybe I'd live this everyday

Another knife in my hands
A stain that never comes off the sheets
Clean me off
I'm so dirty, babe
It ain't the money
And it sure as hell ain't just for the fame
It's for the bodies I claim and those
Only goes so far to bury them
So deep and down we go
Down
And down we go
And down we go
And down we go
And we all fall down

And we'll all dance alone to the tune of your death
We'll love again, we'll laugh again
And it's better off this way

And never again, and never again
They gave us two shots to the back of the head
And we're all dead now

Well never again, and never again
They gave us two shots to the back of the head
And we're all dead now

I tried, one more night, one more night
Well I'm laughing', crying', laughing'
I tried, well I tried, well I tried
Cause I tried, but I lied
I tried, I tried, I tried

And we'll love again and we'll laugh again
We'll try again and we'll dance again
And it's better off this way
So much better off this way
I can't clean the blood off the sheets in my bed

Never again, and never again
They gave us two shots to the back of the head
And we're all dead now


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu