Popraw Opracowanie
Transponuj
0

а чия то хьіжа (A czyja to chyża) Piosenki Łemkowskie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

 • Chwyty na gitarę Arek Janicki
  1 ulubiony
						 F
A чия то хьжа
Стоїт при долині,
 C
Чиє то дівчатко
 F         (B )
Шиє на машьні?

Машьна теркоче,
A дівчатко плаче.
Верни же ся, верни,
Міи милии козаче.

Не верну, не верну,
Бо не мам ку кому,
Лишив-ем дівчатко,
Лем сам не знам кому.

Як ми ся любили,
Сухи вербь цвили,
Як мь перестали,
Зелень зівяли.

Як ми ся любили,
Рьбко моя, рьбко,
Тераз ся на тебе
Посмотрити брьдко.
 							 F
A czyja to chyża
Stojit pry dołyni,
 C
Czyje to diwczatko
 F          (B )
Szyje na maszyni?

Maszyna terkocze,
A diwczatko płacze.
Werny że sia, werny,
Mij myłyj kozacze.

Ne wernu, ne wernu,
Bo ne mam ku komu,
Łyszyłem diwvczatko,
Łem sam ne znam komu.

Jak my sia lubyły,
Suchy werby cwyły,
Jak my perestały,
Zełeny ziwjały.

Jak my sia lubyły,
Rybko mo ja, rybko,
Teraz sia na tebe
Posmotryty brydko.

Oceń to opracowanie

Kontrybucje
Arek Janicki

Współpraca

W wiki-śpiewniku Wywroty możesz poprawiać istniejące opracowania i zdobywać punkty karmy. Zapoznaj się z zasadami kontrybucji.
anonim