Popraw Opracowanie
Transponuj
0

Linie życia Saluminesia

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Ines
    2 ulubione
1.       Linie ?ycia naszychd?oni nie pasuj? idealnie
 Do naszych r?k
 Szare kr?gi pod oczami ró?ni? si? swymi barwami
 W cieniu drzew
 Tylko usta podobny kszta?t przybieraj?, gdy tego chcemy
 Tworz?c s?owa, o których wci?? nic nie wiemy…

 Ref. Instynktownie poruszamy si? w przestrzeni
 Dobrze wiedz?c, ?e niczego ju? nie trzeba zmieni?

 2.Drobne blizny, które mamy, ró?ni? si? opowie?ciami:
 Jak, kiedy i gdzie?
 Ka?dy krok, który stawiamy, jest inaczej przemy?lany,
 Ka?dy idzie gdzie chce…
 Tylko usta podobny kszta?t przybieraj?, gdy tego chcemy
 Tworz? s?owa, o których wci?? nic nie wiemy…

 Ref. Instynktownie poruszamy si? w przestrzeni
 Dobrze wiedz?c, ?e niczego ju? nie trzeba zmieni?
 Instynktownie poruszamy si? w przestrzeni
 Dobrze wiedz?c, ?e niczego ju? nie trzeba zmieni?


Oceń to opracowanie

Kontrybucje
Ines

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Pula nagród w konkursie ponad 10.000 zł!
Przysyłaj opracowania piosenek i zdobądź bony na zakupy w sklepie muzycznym.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
anonim