If I ain't got you Alicia Keys

Tłumaczenie utworu

  • Tłumaczenie utworu jellybeans
    2 ulubione
Some people live for the fortune
some people live just for the fame
Some people live for the power
some people live just to play the game

Some people think that the physical things define what’s within
and I’ve been there before
but that life’s a bore
so full of the superficial.

Some people want it all
but I don’t want nothing at all
if It ain't you baby,
if I ain't got you baby,
some people want diamond rings
some just want everything,
but everything means nothing if I aint got you. yeahhh

Some people search for a fountain,
promises forever young.
Some people need three-dozen roses
and that’s the only way to prove you love them,

hand me the world on a silver platter
and what would it mean
with no one to share
with no one who truly cares for me.

But some people want it all
but I don’t want nothing at all
if It aint you baby,
if I aint got you baby,
some people want diamond rings
some just want everything,
but everything means nothing if I aint got you.

But some people want it all
but I don’t want nothing at all
if It aint you baby,
if I aint got you baby,

some people want diamond rings
some just want everything,
but everything means nothing

if I aint got you. yeah.
If I aint got you with me baby,ohh
nothing in this whole wide world don’t mean a thing
if I aint got you with me baby.
tłumaczenie:

Niektórzy żyją dla majątku
Niektórzy żyją tylko dla sławy
Niektórzy żyją dla władzy
Niektórzy żyją tylko, aby grać

Niektórzy myślą, że fizyczne przedmioty
Wyznaczają, co jest wewnątrz
I byłam tam wcześniej
Ale takie życie to nuda
Tak pełne powierzchowności

Niektórzy tego chcą
Ale ja nie chcę niczego
Jeśli to nie jesteś ty, kochanie
Jeśli nie mam ciebie, kochanie
Niektórzy chcą diamentowych pierścionków
Niektórzy po prostu chcą wszystkiego
Ale wszystko nie znaczy nic, jeśli nie mam ciebie

Niektórzy szukają fontanny(?)
Obietnic wiecznie żywych
Niektórzy potrzebują trzech tuzinów róż
To jedyna droga, aby udowodnić im swą miłość

Podaj mi świat na srebrnej tacy
I co by to znaczyło
Nikogo do podzielenia się
Nikogo, kto by prawdziwie się o mnie troszczył

Ale niektórzy tego chcą
Ale ja nie chcę niczego
Jeśli to nie jesteś ty, kochanie
Jeśli nie mam ciebie, kochanie
Niektórzy chcą diamentowych pierścionków
Niektórzy po prostu chcą wszystkiego
Ale wszystko nie znaczy nic, jeśli nie mam ciebie

Ale niektórzy tego chcą
Ale ja nie chcę niczego
Jeśli to nie jesteś ty, kochanie
Jeśli nie mam ciebie, kochanie
Niektórzy chcą diamentowych pierścionków
Niektórzy po prostu chcą wszystkiego
Ale wszystko nie znaczy nic, jeśli nie mam ciebie

Jeśli nie mam ciebie przy sobie
Nic na tym całym szerokim świecie nie ma znaczenia
Jeśli nie mam ciebie przy sobie

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 3 głosy
Kontrybucje:
jellybeans
jellybeans
anonim