0
0

najpiękniejsza dziewczyno Boys

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Jacek G
    48 ulubionych
wstęp
cis A H cis cis

melodia
cis
A H cis
A H cis
fis Gis7 cis

Wcis Warszawie na starym mieście
SEpotkałem ja wfis środku dnia
NHie było dane mi jeszcze
Wcisidzieć tak piękHnej jak ta
Bcisył grudzień, była sobota
MEój los z jej fislosem się zbiegł
AH na jej jaskrawych włosach
mcisienił się tylkoH dźwięk


Ncisajpiękniejsza dziewEczynocis o włosach blond
Zabierz mAnie pHroszę daleEko stąd
Zabierz mAnie dHziś na nieEznany ląd
NfisajpiękniejsGis7za dziewczyno
Ocis włosach blond

Ncisajpiękniejsza dziewczyno o włosach bcislond
Zabierz mnie proszę daleAko stąd   H          E 
Zabierz mnie dziś na niAeznany ląd   H          E 
NEajpiękniejsza dziewczyno   fis   
Gis 7 cis
O włosach blond

melodia
cis
A H cis
A H cis
fis Gis7 cis

Icis dla mnie nie ma już innej
TEo moja droga fisdo gwiazd
PHrzez tamtą zimową dziewczynę
icisnaczej płynie mHi czas
Wcis Warszawie na starym miesicie
LEos przeciął mfisnie niczym nóż
IH w moim sercu jest miejsce
>cis H
dla jednej jedynej i już
cisNajpiękniejsza dziewczyno o włosachcis blond
Zabierz mnieA proszę daHleko stąd E 
Zabierz mnie dAziś na niHeznany lEąd
NaEjpiękniejsza dziewfisczyno
Gis 7 cis
O włosach blond

Ncisajpiękniejsza dziewczyno o włosach cisblond
Zabierz mnie prAoszę dHaleko sEtąd
Zabierz mnie dziAś na niHeznany Eląd
NEajpiękniejsza dziewcfiszyno
Gis 7 cis
O włosach blond


melodia
cis
A H cis
A H cis
fis Gis7 cis

Ncisajpiękniejsza dziewczyno o włosach cisblond
Zabierz mnie prAoszę daHleko stEąd
Zabierz mnie dziśA na nieznHany ląEd
NEajpiękniejsza dziewczyno   fis   
> Gis 7 cis
O włosach blond

Nadisjpiękniejsza dziewczyno o wFisłosach bdislond
Zabierz mnie proHszę dCisaleko stFisąd 
Zabierz mnie dHziś na nCisieznany Fisląd
NajpFisiękniejsza dziewczgisyno
O B7 włosach blondisd  

Nadisjpiękniejsza dziewczyno o wFisłosach bdislond
Zabierz mnie proHszę dCisaleko stFisąd 
Zabierz mnie dHziś na nCisieznany Fisląd
NajpFisiękniejsza dziewczgisyno
O B7 włosach blondisd  

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 18 głosów
anonim