0
0

Period Chemistry

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Shozo
    1 ulubiony
(intro)
E | ---cis0-2-2-0-A--0- | --E-0-4-4-B2-0-2- A| -0----B--4---2-cis-0----- |
B | -2---------4--- | -2------------- | --4-2------------4-2- |
G | --------------- | --------------- | --------------------- |
D | --------------- | --------------- | --------------------- |
A | --------------- | --------------- | --------------------- |
E | --------------- | --------------- | --------------------- |

OwaC9ri naki tabi noD tochuu
tachidGomarisou nae toki
FukaC9i tameiki kDobosu bokuGra wa e   

C9  TsukamikakeDte wa mata haGnareDteite ta
DDemo ia ma wa Gmou nanimo osoCreru koto wa naBi

Kokocisro wo tsunagAu
TsuyoEi kizuna Bwa
Keshiciste hodokewAa shinaisBa
Sagascishi tsuzukeAte tadoEri tsuiBta
Kono baAsho de PERBIOD cisni 

E | ---0cis-2-2-0--A-0- | --E-0-4-4-2B-0-2- |A -0---B--0---A--2--0- |
B | -2---------4--- | -2------------- | --4-2-----4------- |
G | --------------- | --------------- | ------------------ |
D | --------------- | --------------- | ------------------ |
A | --------------- | --------------- | ------------------ |
E | --------------- | --------------- | ------------------ |

Ai nC9i michita nukDumori
karaGdajuu kakeme eguru
NidoC9to kieru kotDo nai kioGku ga...e   

Kanarazu C9yakusoku hatasDhite
kimi wo tsuGretekue yo
Afua reru (yume wo) negaGi (daite)
subetCe uta ni nosetBe

Gencisjitsu karaA 
me wo Esorasazu Bni
Tachicismukau yAuuki wBo
Kanacisshimi ikarAi chikaEra ni kaeBte
UnAmei wa suBgu soba nAi      B 

gis  Mukau cissaki wBa horAa    B 
Kiragismeku sekai

Boku wo furuwasu
kono Fiskansei wCis
Uradisgiru koto Bwa shinaiCissa
Tomo disni ikiteBku
miraFisi no tame nBi
Kono bgisasho de PCisERIOD ndisi     Cis   B 
gis Cis dis

Shinjitsu wo yubisaki ni


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Shozo
Shozo
anonim