0
0

Trofea Dawid Podsiadło

Fmuza muzą a w pokaoju sam
emoim kumplem nieusGtanny stres
na odFbite palmy przysazedł czas
mam sodeowej wody pełny Gzlew

nie robię zdjaęcia nie podGpiszę Tobie płyt
nie mogę zmieeścić hisGtorii waszych żyć
gdy pojadę wiandą będę śledGził ślady stóp
słowem uzenania wytrę lGewy kącik ust
skFrzynka pełna niCe wysyłaj nGic
poweoli tracę głaos
jeFszcze kilka przyjeemnych płayt
wyjaddę w końcu stEąd

stCaję się pdotworem bo watedy czujGę, że
choć jCestem takd na prawdę, niae ma mnie
to dCzięki temu mdogę na staary roweGr wsiąść
zamieCszkać w kamiednicy nie myać rąk

coddziennie słyszę: zneów coś wygrałeś
dzaraz braknie miejsca ena kolejny diament
d(tak psujesz emnie, dpsujesz menie)

Fanonimu smak pocazuję gdy
eza granicę zrobię drobny Gskok
Fjakoś dziwnie tęskno watedy mi
ekiedy przezroczysty stawiam Gkrok

aw kraju nad Wisłą, kaGżdy mówi mi na Ty
ea moje nazwisko to cGzytany głośno szyld

Fskrzynka pełna nCie wysyłaj Gnic
epowoli tracę agłos
Fjeszcze kilka pCrzyjemnych Gpłyt
ewyjadę w końcu satąd

Cstaję sdię potworem bao wtedy cGzuję, że
Cchoć jestem dtak na prawdę, anie ma mnie
Cto dzięki tdemu mogę naa stary roGwer wsiąść
Czamieszkaćd w kamienicy naie myć rąk

Cstaję sdię potworem bao wtedy cGzuję, że
Cchoć jestem dtak na prawdę, anie ma mnie
Cto dzięki tdemu mogę naa stary roGwer wsiąść
Czamieszkaćd w kamienicy naie myć rąk


Cstaję sdię potworem bao wtedy cGzuję, że
Cchoć jestem dtak na prawdę, anie ma mnie
Cto dzięki tdemu mogę naa stary roGwer wsiąść
Czamieszkaćd w kamienicy naie myć rąk


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 46 głosów
anonim