Edward Pałłasz

2 piosenki

Edward Pałłasz

Kompozytor, urodzony 30 sierpnia 1936 w Starogardzie Gdańskim.

Po odbyciu studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej (w latach 1953-58) studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył w 1964.

W kompozycji jest autodydaktą. W latach 1954-62 pracował w teatrach studenckich w Gdańsku (Bim-Bom) i Warszawie (STS). Z tego okresu pochodzą pierwsze teatralne kompozycje muzyczne. W latach 1964-66 był kierownikiem muzycznym Teatru Komedia w Warszawie.