0
0

Maleńka przyszła miłość Eleni

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
    112 ulubionych
  • Chwyty na gitarę jastrzef
    71 ulubionych
I zwrotka
Do nGaszych serc, do wszhystkich serc uśpaionych
dzciś zabrzmiał dzwon, już człD7owiek obudzGony,
bo nGadszedł czas i Dzhiecię się zraodziło,
ca razem z Nim, malD7eńka przyszła mGiłość.

I refren x2
MalGeńka Miłość w żłaobie śpi,
MalD7eńka Miłość przy MaGtce Świętej.
DzE7iś cała ziemia i niaebo lśni
dlDa tej Miłości MalGeńkiej.

II zwrotka
PorzGućmy zło, przesthańmy złem się baawić
ci czystą łzą spróbD7ujmy serce zbGawić.
Już nGadszedł czas, jhuż dziecię się zbaudziło,
ca razem z Nim, MalD7eńka przyszła MGiłość.

II refren x2
MalGeńka Miłość zbaawi świat,
MalD7eńką miłość chrGonimy z lękiem.
DzE7iś ziemia drży i niaebo drży
Dod tej Miłości MalGeńkiej.

Przejście x2
G h a
c D7 G

II refren x4
MalGeńka Miłość zbaawi świat,
MalD7eńką miłość chrGonimy z lękiem.
DzE7iś ziemia drży i niaebo drży
Dod tej Miłości MalGeńkiej.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 39 głosów
anonim