One Good Man Janis Joplin

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki izrael
Honey, I love to go to parties
And I like to have a good time,
But if it gets too pale after a while
Honey and I start looking to find
One good man.
Hmm, don't you know I've been searching,
Oh yes I have!
One good man,
Oh ain't much, honey ain't much,
It's only everything, whoa.

An' I don't want much outa life,
I never wanted a mansion in the South.
I just-a want to find someone sincere
Who'd treat me like he talks,
One good man.
Oh honey don't you know that I've been looking.
Oh, one good man
Ain't much, honey it ain't much,
Oh, it's only everything.
All right.

Some girls they want to collect their men,
They wear 'em like notches on a gun.
Oh honey, but I know better than that,
I know that a woman only needs one.
One good man, oh,
Oh baby don't you know I've been looking, hmm.
One good man,
It ain't much, no, no honey it ain't much,
Oh, it's only every little thing,
Just-a everything, everything
Ah yeah.


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
izrael
izrael
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu