Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza

jedna piosenka

Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza