Mazowsze

2 piosenki

Mazowsze

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego (PZLPiT "Mazowsze") – jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego.
Oficjalnie "Mazowsze" powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki 8 listopada 1948 roku, polecający Profesorowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy

Aktualności Mazowsze

Podobni wykonawcy

Rokiczanka

Rokiczanka

2 piosenki
Kapela Maliszów

Kapela Maliszów

2 piosenki
Maria Koterbska

Maria Koterbska

33 piosenki