sleep My Chemical Romance

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki nem
Welcome to this institution
one way to resolution
I'm put on this medication, rolls down my throat
cause I cant ever sleep at night the same
this medication it controls, enjoys most every day
well! and! and! cause I cant sleep into the night but
cause I close my eyes, I see land

what did I say?
what could I say to put her to sleep?
and fall awake and die
and I'm never going` to bed

back to this day, back into this day
back to another level hotter than hell
said we ain't savages, until we do it again
back to `another level hotter than hell said that we're not
savages,
and one last night I'll kiss your lips again

what did I say?
what could I say to put sister to sleep?
fall awake and die
and I'm never going to sleep

I will take the Ferris wheel
and I'm sleep walking back into this hell

oh my darling, for the first time

don't let me sleep tonight
and get in your way tonight
don't let me sleep tonight
get in your way

what did I say?
what could I say to put sister to sleep?
I'll never go to sleep
and I wont go back to bed

I will go into your bedroom
I'm sleepwalking back into this hell! oh! god!


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu