This is the best day ever My Chemical Romance

Tekst piosenki

 • Tekst piosenki nem
And we can run
From the backdrop of these gears and scalpels.
At every hour
Goes the tick tock bang of moniters as
They stared us down.
When we met in the emergency room
And in our beds
I could hear you breath with help from cold machines.
Every hour,
On the hour,
They drew blood.
Well I felt I couldn't take
Another day inside this place.
From silent dreams we never wake,
And in this promise that we'll make
Starless eyes for Heaven's sake.
But I hear you anyway.
Well I thought I heard you say I like you.
We can get out.
We don't have to stay,
Stay inside this place.
Someday,
This day,
We kept falling down.
Someday,
This day,
Set the ferris wheel ablaze.
You left
My heart
And open wound
And I love you for
This day,
Someday.
We kept falling down.
Someday,
This day,
All we had to keep us safe,
And if,
We never sleep again,
It would never end.
Well I thought I
Heard you say to me,
We'll go,
So far,
Far as we can,
And I just can't stay.
One day we'll run away


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
nem
nem
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 12 lat temu