0
0

Baranku Boży Piosenki Religijne

aBaraDnku Beoży
który gaładzisz gDrzechy eświata
azmiłuj sDie nad enami
zmiłuj H7sie
...

aBaraDnku Beoży
który gaładzisz gDrzechy eświata
aobdarz nDas poekojem
obdarz H7nas
apoDkoejem

tu tylko po jednym uderzeniu w dół na słowie "pokojem"


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Iza Chmiel
Iza Chmiel
anonim