0
0

Błogosławieni Miłosierni - Hymn ŚDM 2016 (piosenka roku OŻK 2016/2017) Piosenki Religijne

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja cis
    291 ulubionych
eWznoszę swe ocCzy C#m7        G Asus2 E
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
D Przyjdzie mi Aadd9/C#po-------Emoc;
 Pomoc od PBsus4ana,  Bwszak Bogiem Fissus4On     Fis  
A MiłosBiernym jCissus4est!   Cis  


cis7 Kiedy zbłąAsus2dzimy, sam szuka nEas,
D By w swe Aadd9/C#ramiona   Ewziąć,
 Rany ulBsus4eczyć BKrwią swoich Fissus4ran,   Fis  
A Nowe żBycie Cissus4tchnąć!Cis  


 BłogosławEienB/D#i miłocis7siernAi,
 albowiem Eoni miłosiBsus4er----Bdzia dostFissus4ą------Fispią!

 BłogosławEienB/D#i miłocis7siernAi,
 albowiem Eoni miłosiBsus4er----Bdzia dostFissus4ą------Fispią!


cis7 Gdyby nam Asus2Pan nie odpuścił Ewin,
D Któż ostać Aadd9/C#by się  Emógł?
 Lecz On przeBsus4bacza, Bprzeto i Fissus4my     Fis  
A Czyńmy jBak nasz Cissus4Bóg!   Cis  


 BłogosławEienB/D#i miłocis7siernAi,
 albowiem Eoni miłosiBsus4er----Bdzia dostFissus4ą------Fispią!

 BłogosławEienB/D#i miłocis7siernAi,
 albowiem Eoni miłosiBsus4er----Bdzia dostFissus4ą------Fispią!


cis7 Pan Syna Asus2Krwią zmazał wszelki Edług,
D Syn z grobu Aadd9/C#żywy  Ewstał;
 „Panem jest Bsus4Jezus” – Bmówi w nas Fissus4Duch.  Fis  
A Niech to wBidzi Cissus4świat! Cis  

 BłogosławEienB/D#i miłocis7siernAi,
 albowiem Eoni miłosiBsus4er----Bdzia dostFissus4ą------Fispią!


A Więc odrzuć lBęk i wiernym cisbądź,
 Swe trAoski w E/G#Panu B  Azłóż
 I ufaj, Bbo zmartwychwstał i ciswciąż
A Żyje PBan, Twój Cissus4Bóg!   Cis  


 BłogosłaAwieE/G#ni  miłofissierDni,
 albowiem Aoni miłosEsus4ier---Edzia dostBsus4ąpią! B 

 BłogosłaAwieE/G#ni  miłofissierDni,
 albowiem Aoni miłosEsus4ier---Edzia dostBsus4ąpią! B 
ku górom, skąd
FPrzyjdzie mi CpomocG;
Pomoc od DPana, wszak Bogiem OnA 
CMiłosiDernym jesEt!

eKiedy zbłądzCimy, sam szuka nasG,
FBy w swe ramCiona wziGąć,
Rany ulDeczyć Krwią swoich raAn,
CNowe Dżycie tchEnąć!

BłogosławGieniD miłosieerni, C 
albowiem Goni miłosiDerdzia dostąApią!

eGdyby nam PaCn nie odpuścił winG,
FKtóż ostać byC się mógGł?
Lecz On przeDbacza, przeto i mAy
CCzyńmy jDak nasz BógE!

BłogosławGieniD miłosieerni, C 
albowiem Goni miłosiDerdzia dostąApią!

ePan Syna KrCwią zmazał wszelki dłuGg,
FSyn z grobu żyCwy wstGał;
„Panem jest JDezus” – mówi w nas DuAch.
CNiech to wDidzi świEat!

BłogosławGieniD miłosieerni, C 
albowiem Goni miłosiDerdzia dostąApią!


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 21 głosów
anonim