0
0

Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) Piosenki Religijne

1. Cieebie BCoga a6wysławH7iamey,
Teobie Panu wGieczna chCwaDła,
CiGebie Ojca, nia7ebios bD7ramGy,
Cieebie wielbi zia7emia D7całGa. H7  

2. Tobie wszyscy Aniołowie, e C a6 H7 e
Tobie Moce i Niebiosy, e G C D
Cheruby, Serafinowie, G a7 D7 G
ślą wieczystej pieśni głosy. e a7 D7 G H7

3. Święty, Święty, nad Świętymi, e C a6 H7 e
Bóg Zastępów, Król łaskawy, e G C D
pełne niebo z kręgiem ziemi, G a7 D7 G
majestatu Twojej sławy. e a7 D7 G H7

4. Apostołów Tobie rzesza, e C a6 H7 e
chór Proroków pełen chwały, e G C D
Tobie hołdy nieść pośpiesza G a7 D7 G
męczenników orszak biały. e a7 D7 G H7

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, e C a6 H7 e
z głębi serca ile zdoła, e G C D
głosy ludów zgodzonymi G a7 D7 G
wielbi święta pieśń Kościoła. e a7 D7 G H7

6. Niezmierzonej Ojca chwały e C a6 H7 e
Syna Słowo wiekuiste, e G C D
z Duchem wszechświat wielbi cały, G a7 D7 G
królem chwały Tyś, o Chryste. e a7 D7 G H7

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. e C a6 H7 e
By świat zbawić swoim zgonem, e G C D
przyoblókłszy się w człowieka, G a7 D7 G
nie wzgardziłeś Panny łonem. e a7 D7 G H7

8. Tyś pokruszył śmierci wrota, e C a6 H7 e
starł jej oścień w męki dobie e G C D
I rajskiego kraj żywota, G a7 D7 G
otworzyłeś wiernym sobie. e a7 D7 G H7

9. Po prawicy siedzisz Boga, e C a6 H7 e
w chwale Ojca, Syn Jedyny, e G C D
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, G a7 D7 G
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. e a7 D7 G H7

10. Prosim, słudzy łask niegodni, e C a6 H7 e
wspomóż, obmyj grzech co plami, e G C D
Gdyś odkupił nas od zbrodni G a7 D7 G
Drogiej swojej Krwi strugami. e a7 D7 G H7

11. Ze Świętymi w blaskach mocy, e C a6 H7 e
wiecznej chwały zlej nam zdroje: e G C D
Zbaw o Panie, lud sierocy, G a7 D7 G
Błogosław dziedzictwo swoje. e a7 D7 G H7

12. Rządź je, broń po wszystkie lata, e C a6 H7 e
prowadź w niebios błogie bramy, e G C D
My w dzień każdy, Władco co świata, G a7 D7 G
Imię Twoje wysławiamy. e a7 D7 G H7

13. Po wiek wieków nie ustanie, e C a6 H7 e
Pieśni, co sławi Twoje czyny, e G C D
O w dniu onym racz nas Panie G a7 D7 G
od wszelakiej ustrzec winy. e a7 D7 G H7

14. Zjaw swą litość w życiu całym e C a6 H7 e
tym, co żebrzą Twej opieki: e G C D
w Tobie Panie zaufałem, G a7 D7 G
Nie zawstydzę się na wieki. e a7 D7 G H7

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 17 głosów

Informacje o Piosence

tekst: IV wiek (św. Augustyn i św. Ambroży); mel. gregoriańska.
anonim