0

Matko, która nas znasz. Piosenki Religijne

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

Ref.
   eMatko, która nas Cznasz,
   DZ dziećmi Twymi ebądź,
   Na drogach Gnam nadzieją Dświeć,
   ZC Synem eTwym zD nami eidź.

1. GMatko Osądzoenego – Cprzyjdź i Ddrogę ewskaż,
  GMatko Biczowaenego – do aSyna swego nas H7prowadź,
  eBogu towarzyCsząca – apokój H7światu edaDj.

   Refren

2. Matko krzyż podnosząca – przyjdź...
  Dla zbawienia naszego - do Syna...
  Pośredniczko najlepsza – pokój...

   Refren

3. Matko upadających – przyjdź...
  Matko prześladowanych - do Syna...
  Wszystkich grzesznych ucieczko – pokój...

   Refren

4. Matko ludzi cierpiących – przyjdź...
  Matko z sercem przeszytym - do Syna...
  Matko Bolesną nazwana – pokój...

   Refren


5. Matko krzyż nam dająca – przyjdź...
  Która słabym pomagasz - do Syna...
  Matko nas wspierająca – pokój...

   Refren


6. Pociecho ludu biednego – przyjdź...
  Pani wszelkiej radości - do Syna...
  Służebnico pokorna – pokój...

   Refren


7. Matko nas podnosząca – przyjdź...
  Ucz nas zawsze powstawać - do Syna...
  Drogowskazie najlepszy – pokój...

   Refren


8. Matko płacząca nad nami – przyjdź...
  Matko przed karą chroniąca - do Syna...
  Matko tkliwego serca – pokój...

   Refren


9. Dziewico z nami idąca – przyjdź...
  Ratuj, gdy znów upadamy - do Syna...
  Nigdy nas nie opuszczaj – pokój...

   Refren


10. Matko upokorzonych – przyjdź...
  Matko ludzi wzgardzonych - do Syna...
  Pani czystego serca – pokój...

   Refren


11. Matko cierpiąca wraz z Synem – przyjdź...
  U stóp krzyża stojąca - do Syna...
  Matko Ukrzyżowanego – pokój...

   Refren


12. Matko przez Syna nam dana – przyjdź...
  Matko, która nas słuchasz - do Syna...
  Matko nas przyjmująca – pokój...

   Refren


13. Matko nad Synem schylona – przyjdź...
  Matko pełna boleści - do Syna...
  Panno wierna do końca – pokój...

   Refren


14. Matko nad grobem Syna – przyjdź...
  Zmartwychwstania nadziejo - do Syna...
  Módl się zawsze za nami – pokój...

   Refren

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
gosjusz
gosjusz
Matko, która nas znasz
Matko, która nas znasz

Dodaj własne wykonanie

Umiesz zagrać tą piosenkę? Nagraj swoje wykonanie i pokaż innym użytkownikom jak grasz!
anonim