0
0

Lato z ptakami odchodzi Piosenki Turystyczne

Laato Cz ptakamid odchodzi,a wiatr sdkręca liście w awarkoczach.  E   a 
DyawanCem pokrdywa szlaki,a szkarłatyd wiesza naa zboczach. E    a 
Przyobledkam myśli  w kolorGy, wG7 liści złoto, bCuków purpurę    a 
Palę w odgniu letnie wspomnieGnia, G7idę wymachCując kosturem. E    [-]  E7  


Idę w gódrach cieszyć się życGiem G7  
Oddać dłoCniom halnego włosya.
W szelest lidści wsłuchać się pragGnę G7  
W odlatującaych ptakEów głosy.a  [-]  A7  
Idę w gódrach cieszyć się życGiem G7  
Oddać dłoCniom halnego włosya.
W szelest lidści wsłuchać się pragGnę G7  
W odlatująCcych ptaków głosyE. [-]  E7  


SłoanyC pot dczuję w ustaach, dzień sdpracowany ucaieka.  E    a 
AanioCł zapadla gwiazday, oświetdla drogę czałowieka.   E   a 
Już niedłudgo ogień rozpalGę nG7a rozległejC, górskiej polanie   a 
Już niedłudgo szałas zielonGy, G7wśród dostojnycCh buków powstanie. E    [-]  E7  
Oceń to opracowanie
anonim