Przemysław Branny

jedna piosenka

Przemysław Branny

Przemysław BRANNY

Urodził się 24.12.1970 w Czeskim Cieszynie.

W Czechach skończył polską szkołę podstawową i gimnazjum z polskim językiem nauczania.

Będąc jeszcze dzieckiem, zagrał kilka głównych ról w Scenie Polskiej czeskocieszyńskiego teatru.

W latach 1989-1993 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Studia ukończył spektaklami dyplomowymi w reżyserii Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra.