Wojciech Dzieduszycki

2 piosenki

Wojciech Dzieduszycki

Wojciech Dzieduszycki

(ur. 5 czerwca 1912 w Jezupolu koło Stanisławowa, ob. Ukraina, zm. 2 maja 2008 we Wrocławiu)
- hrabia, polski aktor, śpiewak, dyrygent, dziennikarz, autor tekstów kabaretowych, działacz kulturalny, recenzent muzyczny i teatralny oraz inżynier.