Zach Sobiech

2 piosenki

Zach Sobiech

Jest to piosenka napisana na pożegnanie, ponieważ u Zacha wykryto kostniakomięsak - pierwotny nowotwór tkanki kostnej. To rzadka, ale złośliwa forma nowotworu, na którą najczęściej zapadają chłopcy przed 20. rokiem życia. Choroba jest nieuleczalna.Pomimo wielu skomplikowanych zabiegów - przeszczepie biodra, chemioterapii, fizykoterapii - lekarze przestali dawać mu nadzieję. Zostało mu maksymalnie parę miesięcy życia, ponieważ nowotwór przerzucił się także na miednicę i płuca.