0
0

Chcę się pokłonić Andrzej Wierzbicki

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
Chceę się pokłonić drDodze
Tej sCzarej, pGolnej, przewDodniej
KtóFra mnie w świat prowadzeiła
DFajcie mi wyjść na drH7ogę
Chceę się pokłonić pDolu
Co rdzCawe, biGałe, zielDone
SzFarość mych dróg ukryweało
DH7ajcie mi biec przez peole

I gaórom chcę się pokłH7onić
Żae mnie przyjęły jak sH7yna
Żae dały spojrzeć za siH7ebie

e I na ściany domu BDeskid mi się kładzie
G Prawosławnym krzH7yżem
I wchGodzi w oczodDoły okien
e Zgarbiony leśny JAerzy
eI na ściany domu BDeskid mi się kładzie
G Prawosławnym krzH7yżem
I wchGodzi w oczodDoły okien
e Zgarbiony leśny JAerzy
e Zgarbiony leśny JAerzy
e Zgarbiony leśny JCerzDy


Chceę się pokłonić przełDęczom
Co pCort dawGały bezpiDeczny
W mFym żeglowaniu wyseokim
W niFeba morzu bezkrH7esnym
Chceę się pokłonić jesiDeniom
ZCa ich pastGusze grDanie
DzwFonów poranne drżeenie
H7 Oczaroweanie

I gaórom chcę się pokłH7onić
Żae mnie przyjęły jak sH7yna
Żae dały spojrzeć za siH7ebie

e I na ściany domu BDeskid mi się kładzie
G Prawosławnym krzH7yżem
I wchGodzi w oczodDoły okien
e Zgarbiony leśny JAerzy
eI na ściany domu BDeskid mi się kładzie
G Prawosławnym krzH7yżem
I wchGodzi w oczodDoły okien
e Zgarbiony leśny JAerzy
e Zgarbiony leśny JAerzy
e Zgarbiony leśny JCerzDy

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim