Pan króluje (Psalm 99) Bliżej Nieba

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki klebekpl
    1 ulubiony
Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

1. Wielki jest Pan na Syjonie, wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech sławią Twoje wielkie i groźne imię,
On jest Święty, króluj Potężny.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

2. Wywyższajcie Pana, Boga naszego, klęknijcie u stóp Jego.
Wzywali Pana, on ich wysłuchał,
On jest Święty, króluj Potężny.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Ref. Pan króluje, niech drżą narody,
Niech drżą narody, chwieje się ziemia.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
klebekpl
klebekpl
anonim

Najpopularniejsze piosenki Bliżej Nieba