0
0

Wystarczy żyć Chłopcy z Placu Broni

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę moniablu
    4 ulubione
EKto powiedział, że jesteś wariatem?
Kto Hpowiedział, że jesteś nikim?
Kto wyAmyślił pierwszfisy nienawiść?
Kto zaAbronił być człowiHekiem?
Kto Epowiedział, że jesteś szaleńcem?
Kto Hpowiedział, że nie znasz granic?
AKto wymyślił karę śfismierci?
AA kto pierwszy życie miał Hza nic?

Kto pEokochał pierwszy władzę?
Kto Hprzestraszył pierwszy się cienia?
Kto Azniszczył pierwszą pfisrzyjaźń?
AKto otworzył pierwsze wHięzienia?
KtEo powiedział, że jesteś zerem?
KtHo zniszczył pierwszy szczęście
Kto Awmówił, że jesteś ifisdiotą?
Kto Awymyślił inteliHgencję?

fisWystarczy żyć A  i kochać Einnych
Wystarczy fisżyć A  i kochać iHnnych E 

Kto zniszczył pierwszą radość?
Kto zgasił pierwszy ogień?
Kto wymyślił języki obce?
A kto pierwszy uśmiechu był wrogiem?
Kto powiedział, że życie nie jest wieczne?
Kto zamienił w kamień serce?
Kto odebrał prawo do szczęścia?
Kto powiedział, że jesteś szaleńcem?
Kto powiedział, że jesteś zerem?
Kto powiedział, że jesteś nikim?
Kto wymyślił pierwszą zbrodnię?
Kto zabronił być człowiekiem?

Wystarczy żyć i kochać innych
Wystarczy żyć i kochać innych

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 1 głos
Kontrybucje:
moniablu
moniablu
anonim