Święta wojna Chór Aleksandrowa

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
    2 oceny
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

(Припев x 2):
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

(Припев)

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

(Припев)

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Transkrypcja

Wstawaj, strana ogromnaja,
Wstawaj na smiertnyj boj!
S faszystskoj siłoj tiomnoju,
S proklatoju ordoj.

Pripiew x 2:

Pust' jarost' błagorodnaja
Wskipajet, kak wołna!
Idiot wajna narodnaja,
Swiaszczennaja wajna!


Dadim otpor duszytielam
Wsiech płamiennych idiej,
Nasilnikam, grabitielam,
Muczitielam ludiej.

Pripiew

Nie smiejut krylja czornyje
Nad Rodinoj lietat',
Pola jejo prostornyje
Ne smiejet wrag toptat'.

Pripiew

Gniłoj faszystskoj nieczisti
Zagonim pulu w łob,
Otriebju czełowieczestwa
Skołotim kriepkij grob!

Pripiew x 2
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 2 głosy
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim