0
0

Taką Ciebie wymyśliłem Cisza jak ta

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    13 ulubionych
G a e C G a

a Jesteś tu przy emnie
C Noc się Gchyli
a Nad ranem ebywaC nieprawGdziwie
F Jesteś tu Gprzy mnie
C Trochę cię Fdziwi
C Że ja niFczemu Gsię nie Cdziwię

G a e C G a

a A znamy się eprzecieżF od godzin Cpięciu
F Nie, nieGprawda!
C Czy się nie doC7myślasz
F Że zagarGnąłem cię CpamięFcią
C Na długo Fprzed tym Gzanim Cprzyszłaś

F Taką ciebie wymyGśliłem
 Gdy Cokno bieelało nad aranem
F Wszystkie w tobie zamieśGciłem
C Wiersze nienapiC7sane
F Najlepiej jak uGmiałem
 Z Ckażdym ueśmiechem, agestem
F Tylko nie przewiGdziałem
 Że Cjesteś

F Taką ciebie wymyGśliłem
 Nad Cstołem, zaelanym awinem
F Kiedy twoje zdrowie Gpiłem
 W nieCjedną szarą goC7dzinę
F Za chwilę noc uGpadnie
 CSpojrzyj koechanie – adnieje
F To chwila, gdy najGładniej
 IsCtniejesz

G a e C G a G

F Taką ciebie wymyGśliłem
 Wśród Ctylu esłów beziamienną
F Kiedy ciszy moGtywem
 CNiebo szarzało naC7de mną
F Kiedy za dużo Gchciałem
 CW moim łaegodnym oabłędzie
F Wtedy nie przeGwidziałem
Gis Wtedy nie przeBwidziałem
 Że Cbędziesz

F Los dobrze się ze mną obGszedł
 Przy Ctobie wszystekiemu asprostam
F Tylko o jedno cię Gproszę
 CPozostań


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 5 głosów
Historia
Kontrybucje:
mendhi
mendhi
anonim