Diva Dana International

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Ewka_16_12
    1 ulubiony
Yesh 'isha gdola me-ha-khayim
Yesh khushim she-yesh rak la
Yesh ksamim ve-yesh yamim kashim
U-vama she-hi kula shela
La-mal'akhim Diva hi 'imperiya
'Al ha-bama Diva hi histeriya
Hi kula shir 'ahava

Viva nari'a, viva Victoria, Afrodita
Viva la-Diva, viva Victoria, Cleopatra

Yesh nashim - dma'ot shel ha-khayim
Hen yis'u tfila belo milim

La-mal'akhim Diva hi 'imperiya
'Al ha-bama Diva hi histeriya
Hi kula shir 'ahava

Viva nari'a, viva Victoria, Afrodita
Viva la-Diva, viva Victoria, Cleopatra

Viva nari'a, viva Victoria, Afrodita
Viva la-Diva, viva Victoria, Cleopatra

Diva, Diva, Diva, Diva

Viva nari'a, viva Victoria, Afrodita
Viva la-Diva, viva Victoria, Cleopatra

Viva nari'a, viva Victoria, Afrodita
Viva la-Diva, viva Victoria, Diva
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Ewka_16_12
Ewka_16_12
anonim