Cicha noc Kolędy

Korektę nadesłał
Wladi Slaw
Wladi Slaw
1 miesiąc temu
Instrument: Gitara
Trudność: Początkujący
G Cicha noc, święta noc, D D7 G G7 Pokój niesie ludziom wszem. C G A u żłóbka Matka Święta, C G Czuwa sama uśmiechnięta. D D7 G e Nad Dzieciątka snem, G D G Nad Dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód Biegną wielce zadziwieni, Za Anielskim głosem pieni, Gdzie się spełnił cud, Gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn. Pan Wielkiego Majestatu, Niesie dziś całemu światu, Odkupienie win, Odkupienie win. Cicha noc, święta noc, Jakiż w Tobie dzisiaj cud, W Betlejem dziecina święta Wznosi w górę swe rączęta Błogosławi lud Błogosławi lud.
G Cicha noc, święta noc, D D7 G G7 Pokój niesie ludziom wszem. C G A u żłóbka Matka Święta, C G Czuwa sama uśmiechnięta. D D7 G e Nad Dzieciątka snem, G D G Nad Dzieciątka snem. G Cicha noc, święta noc, D D7 G G7 Pastuszkowie od swych trzód C G Biegną wielce zadziwieni, C G Za Anielskim głosem pieni, D D7 G e Gdzie się spełnił cud, G D G Gdzie się spełnił cud. G Cicha noc, święta noc, D D7 G G7 Narodzony Boży Syn. C G Pan Wielkiego Majestatu, D D7 G e Niesie dziś całemu światu, D D7 G e Odkupienie win, G D G Odkupienie win. G Cicha noc, święta noc, D D7 G G7 Jakiż w Tobie dzisiaj cud, C G W Betlejem dziecina święta D D7 G e Wznosi w górę swe rączęta D D7 G e Błogosławi lud G D G Błogosławi lud.


           
GCicha noc, święta noc,
DPokój nD7iesie luGdziom wsG7zem.
CA u żłóbka MGatka Święta,
CCzuwa sama Guśmiechnięta.
DNad DziecD7iątka snGem,e 
GNad DzieciDątka snGem.

GCicha noc, święta noc,
DPastuszD7kowie odG swych tG7rzód
CBiegną wielcGe zadziwieni,
CZa AnielskimG głosem pieni,
DGdzie sięD7 spełniłG cued,
GGdzie się DspełniłG cud.


GCicha noc, święta noc,
DNarodzoD7ny Boży GSyn.    G7  
CPan WielkiegGo Majestatu,
DNiesie dzD7iś całemGu śewiatu,
DOdkupieniD7e win,  G   e 
GOdkupienieD win.  G 


GCicha noc, święta noc,
DJakiż wD7 Tobie dGzisiaj cG7ud,
CW Betlejem dGziecina święta
DWznosi w D7górę sweGeczęta
DBłogosławD7i lud   G   e 
GBłogosławiD lud.  G 


GCicha noc, święta noc,
DPokój nD7iesie luGdziom wsG7zem.
CA u żłóbka MGatka Święta,
CCzuwa sama Guśmiechnięta.
DNad DziecD7iątka snGem,e 
GNad DzieciDątka snGem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud.


Zmiany w zasadach kontrybucji
Aby poprawić jakość opracowań w naszym serwisie wprowadzamy kilka zmian w zasadach kontrybucji. Szczegóły tutaj.

Korekty +6 -0

Status: Zatwierdzona
Wartość: 2 punkty karmy

Głosy i komentarze

 • julka
  julka

  głosował za zatwierdzeniem 30 punktami 1 miesiąc temu

 • Bernard Maryniak
  Bernard Maryniak

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 1 miesiąc temu

 • julqaa
  julqaa

  głosował za zatwierdzeniem 40 punktami 1 miesiąc temu

 • Arkadiusz Zdanowski
  Arkadiusz Zdanowski

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 1 miesiąc temu

 • Verdicus
  Verdicus

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 1 miesiąc temu

 • voit75
  voit75

  głosował za zatwierdzeniem 70 punktami 1 miesiąc temu

anonim

Historia Zmian

patkakr
inne miejsca chwytów
Korekty 2 lata temu
Maniek Sz.
Korekty 2 lata temu
Paweł Szot
Korekty 2 lata temu
Karolina Woźniak
Korekty 1 rok temu
Franex_19
Akordy
Korekty 1 rok temu
Krebsiu
Korekty 1 rok temu
Wladi Slaw
Korekty 1 miesiąc temu
Wojciech M
W 4TEJ LINIJCE 3CIEJ I 4TEJ ZWROTKI WPISAŁEM C I G
Korekty 1 miesiąc temu
zucha01
Korekty 1 miesiąc temu
SeverusSnape
Poprawiłam chwyty
Korekty 3 tygodnie temu