0
0

Tchorze Dezerter

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    19 ulubionych
e C /x4

!
Boicie się krzyczeć, boicie się milczeć
eBoicie się marzyć, Cboicie się śnić
eBoicie się myśleć, Cboicie się oddychać
eBoicie się działać, Cboicie się żyć
eBoicie się umierać, Cboicie się nie bać

e C /x4

eWielki problemC  emałych ludzCi
eCo pomyśliC  eo was ktośC 
eUciec szybkoC  edo swej klatkiC 
eTak, by się Cnie wydało ecoś C 

Hsus2Cicho oddychać, Csus2cicho żyć
Hsus2Niech nie wiedzą Gsus2o was Asus2nic  
Hsus2Paranoja, Csus2ciągły strach
Hsus2Ktoś szpieguje, Csus2wsypią Dsus2was  

e C /x4

eWielki problemC meałych ludziC 
eZdobyć dobrCe stanowiseko C 
eZdobyć spokój,C zdobyć krzesło
eStracić nic - Cto znaczy wszystko
eStracić niCc - eto znaczy wszystkCo

eWygodne Cukłady ei pieniądzeC 
eO to Cdrżycie dzieńe i nocC 
eParanoja, Cciągły strach, ektoś szpieguje? Cwsypią was
eKtoś szpiegujeC? ewsypią Cwas

ePrzymykacie Cczasem eoczyC 
eCzasem Czamykacie eustaC 
eLepiej Cjest się nie ewychylaćC 
eKartoteka Cbędzie epustaC 

Hsus2Cicho oddychać, Csus2cicho żyć
Hsus2Niech nie wiedzą Gsus2o was Asus2nic  
Hsus2Strach w domu,Csus2 strach w biurze
!
Spierdalajcie - tchórze

Hsus2Boicie się słuchać, Csus2boicie się mówić
Hsus2Boicie się krzyczeć, Gsus2boicie się Asus2milczeć
Hsus2Boicie się wierzyć,  Csus2boicie się nie ufać
Hsus2Boicie się zachwycać,Gsus2 boicie sięAsus2 narzekać

Hsus2Boicie się myśleć, Csus2boicie się marzyć
Hsus2Boicie się niszczyć, Gsus2boicie się Asus2tworzyć
Hsus2Boicie się buntować, Csus2boicie się poddawać
Hsus2Boicie się żyć, boiciGsus2e się umierAsus2ać   
Hsus2Boicie się Csus2nie bać
Hsus2Kiedy trzeba...      Gsus2           Asus2     


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 4 głosy
anonim