0
0

Kolorowy wiatr (Pocahontas) Edyta Górniak

[zwrotka 1]
Na lGądzie, gdy rozglądasz się le ądując
Chcesz wGszystko mieć na własność, nawet gh łaz
A e ja wiem, że ten głaz ma także dCuszę
Imię a ma i zaDklęty w sobie cGzas
Ty mGyślisz, że są ludźmi tylko le udzie
Których ludźmi nazywać chce twój śh wiat
Lecz je eśli pójdziesz tropem moich bCraci
Am m D G
Dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd


[Refren]
Czy wiesz cze emu wilk tak wyje
W księżyh cową nCoc
I ce zemu ryś tak zęby szczerzy h rad?
Czy powCtórzysz tę meDlodię co z gór pe łyną?
Barwy, kCtóre kolorowy niesie wDiatr
Barwy, kCtóre koloDrowy niesie wiGatr...

G e G e

[zwrotka 2]
PobGiegnij za mną leśnych duktów szle akiem
SpróbGujmy jagód w pełne słońca h dni
Zane urzmy się w tych skarbach niezmiCerzonych
I choć ra az o ich cDenach nie mów Gmi
UlGewa jest mą siostrą, strumień be ratem
A Gkażde z żywych stworzeń to mój dh ruh
Jese teśmy połączonym z sobą śwCiatem
A na atura ten krąg żDycia wprawia w rGuch


[Bridge]
Do cGhmur każde drCzewo się pe nie
Skąd to wa iedzieć masz skoro śDcinasz Dje?


To nie e tobie ptak się zwierza
W księżyh cową nCoc
Lecz le udziom wszelkich ras i wszelkich h wiar
ChłoCnącym te meDlodie, co z gór e płyną -
Barwy, Cktóre kolorowy niesie Dwiatr
Możesz ze dobyć śDwiat
Lecz to bh ędzie tylko śCwiat
Tylko śwe iat...
Nie Cbarwy, które Dniesie Gwiatr..

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 79 głosów
anonim