0
0

List Edyta Górniak

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Free1232
    18 ulubionych
Aniele mój,gis szukałam Cię, Fiskiedy szczęście porwał wiatr,             H                                      E 
Gdy złe słowa Asplotły sieć, nikt nie słyszFisał serca skarg,               Dis                     E 
Mój światgis umierał w Fissnach, myśli wrogiem stały się,                   H                 E 
Moje serceA lustrem jest i ciągle jeszczeFis szuka siłDis by wybaczyć,            Dis   

ref.
Tgisyle nieotagisrtych łez zanim los przytulEił mnie,                      E 
TyHle pustych dni nim uwolniłam Hsię z tamtych chwDisil,                     Dis   
Kagisżdy dzień oddala gnigisew, bo jego ramię siłą jest,      E                       E 
HOcaliła mnie czułoHść wyśniona i spełniona,            Dis                        gis   
gisTen lęk uwięził mniFise, nikt nie słyszał dźwiękuH łez,                                E 
UtonęłaAm w żalu by znów narodzić sFisię,   H                           Dis   
Agis dziś już nie pamiętam nFisic, czas uspokoić sny,               H                               E 
UwolniłaAm się by żyć, by nie otruć świFisata smutkiem łez,      H                                            Dis   
DisWięc nie pytaj mnie...
gisIle popłynęło łezgis zanim los przywrEócił sens,           E 
HIle pustych dni nim uwolniłaHm się z tamtych chwil,    Fis                       Dis   
gisKażdy dzień oddala gniew, bo jegisgo ramię siłą jest,               E                        E 
HOcaliła mnie czułość wyśHniona i spełniona,          Dis          Dis           gis   
Aniele mój TEy wiedziałFiseś i cierpiałeś tak jak jaH,      Fis        gis           E 
PrzyrzekEam Ci więc, że każdy mój dzień będzie światAłem tych                               Dis   
którzy zgubiEą się,
TCyle pustych dni nimC uwolniłam sięG z tamtych chwEil,
aKażdy dzień oddala agniew bo jego ramięF siłą jest,   F 
COcaliła mnie Cczułość wyśniona i sEpełniona,E           a 
Twoja czułość...Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 6 głosów
Kontrybucje:
Free1232
Free1232
anonim