Paździoch F. Kiepski

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
    1 ocena
Siekiera, motyka, baba goła
Marian Paździoch to pierdoła
Siekiera, motyka, bum, cyk-cyk
Marian Paździoch stary pryk
Siekiera, motyka, smętna bajka
U Paździocha miękka fajka
Siekiera, motyka, małpi wuj
Marian Paździoch to jest ch**
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim