Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Popraw Opracowanie Usuń
Transponuj
0

Falling To Pieces Faith No More

Tłumaczenie utworu

 • Tłumaczenie utworu shary
  1 ulubiony
FALLING TO PIECES                        ROZPAD NA CZĘŚCI

Back and forth, I sway with the wind             W tył i w przód, unoszę się z wiatrem.
Resolution slips away again                   Postanowienie znów się wymyka
Right through my fingers, back into my heart      Wprost przez me palce z powrotem do serca,
Where it's out of reach and it's in the dark        Gdzie jest poza zasięgiem i tkwi w ciemności.
Sometimes I think I'm blind                   Czasem myślę, żem ślepy,
Or I may be just paralyzed                    Lub po prostu sparaliżowany,
Because the plot thickens every day            Gdyż spisek się zagęszcza z każdym dniem,
And the pieces of my puzzle keep crumblin' away  A kawałki moich puzzli się rozsypują.
But I know, there's a picture beneath            Ale ja wiem, że jest pod nimi [jakiś] obrazek.

Indecision clouds my vision                   Niezdecydowanie przesłania mi wizję,
No one listens ...                           Nikt nie słucha...
Because I'm somewhere in between            Bo jestem gdzieś pomiędzy
My love and my agony                      Mą miłością a mą agonią.
You see, I'm somewhere in between            Widzisz, że jestem gdzieś pomiędzy.
My life is falling to pieces                    Moje życie rozpada się na czynniki pierwsze.
Somebody put me together                   Niech ktoś mnie poskłada z powrotem !

Layin' face down on the ground                Leżąc twarzą do ziemi -
My fingers in my ears to block the sound         Moje palce w moich uszach, by blokować dźwięki,
My eyes shut tight to avoid the sight            Moje oczy mocno zamkinięte, by unikać wzroku,
Anticipating the end, losing the will to fight      Przewidując koniec, tracąc wolę walki.
Droplets of "yes" and "no"                    Krople „TAK” i „NIE”
In an ocean of "maybe"                      W oceanie „MOŻE”.
From the bottom, it looks like a steep incline      Z dołu to wygląda jak stroma pochylnia,
From the top, another downhill slope of mine     Z góry – jak kolejny zjazd [narciarski] po polu minowym.
But I know, the equilibrium's there              Ale wiem, że jest w tym [jakaś] równowaga.

Indecision clouds my vision                   Niezdecydowanie przysłania mi pole widzenia,
No one listens ...                           Nikt nie słucha...
Because I'm somewhere in between            Bo jestem gdzieś pomiędzy
My love and my agony                      Moją miłością a moją agonią.
You see, I'm somewhere in between            Rozumiesz, że jestem gdzieś pomiędzy.
My life is falling to pieces                    Moje życie rozpada się na kawałki.
Somebody put me together                   Niech ktoś poskłada mnie do kupy !

Back and forth, I sway with the wind ...           W tył i w przód, zarzuca mną wiatr...
(repeat)                                  (powtórka pierwszej zwrotki i refrenu)

Krople "TAK" i "NIE" w oceanie "MOŻE". No comments d-_-b

http://www.youtube.com/watch?v=wff0QgI_4Ow&ob=nb_av2e

Oceń to opracowanie

Kontrybucje
shary
 • Teledysk

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Pula nagród w konkursie ponad 10.000 zł!
Przysyłaj opracowania piosenek i zdobądź bony na zakupy w sklepie muzycznym.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
anonim