Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Popraw Opracowanie Usuń
Transponuj
0

Land of Sunshine Faith No More

Tłumaczenie utworu

 • Tłumaczenie utworu shary
  1 ulubiony
LAND OF SUNSHINE                                KRAINA SŁONECZNEGO BLASKU

You have a winning way, so keep it                     Masz sposób na zwycięstwo, więc się go trzymaj
Your future (your future, your future)                    Swojej przyszłości (twojej przyszłości, twojej przyszłości)
You are an angel heading for a land of sunshine          Jesteś aniołem zmierzającym ku krainie słonecznego blasku
And fortune is smiling upon you                       A szczęście się do ciebie uśmiecha
(Hah, hah, haaah)                                  (szyderczy śmiech fortuny)

Prepare for a series of a comfortable miracles             Bądź gotów na serie wygodnych cudów (zbiegów okoliczności)
From fasting to feasting (to feasting)                    Od głodówki po wyżerkę (po ucztowanie)
And life to you is a dashing, bold adventure              A życie jest dla ciebie fantazją, śmiałym przedsięwzięciem
So sing, and rejoice                                 Więc śpiewaj i ciesz się
And sing, and rejoice                                I śpiewaj, i ciesz się

And look for the dream that keeps coming back            I oczekuj snu, który stale powraca
Your future (your future, your future)                     Swojej przyszłości (twojej przyszłości, twojej przyszłości)
And pat yourself on the back and give yourself a handshake  I poklep sam siebie po plecach, i uściśnij sobie dłonie
Cuz everything is not yet lost...                         Bo nie wszystko jest już stracone...

Does life seem worthwhile to you ?                      Czy życie wydaje się cokolwiek dla ciebie znaczyć ?
(Hah, hah, haaah)                                   (szyderczy śmiech fortuny)
Does life seem worthwhile to you ?                      Czy życie wydaje się cokolwiek dla ciebie znaczyć ?
(Hah, hah, haaah)                                   (szyderczy śmiech fortuny)

HERE'S HOW TO ORDER !                            OTO SPOSÓB NA JEGO ZREALIZOWANIE !

Yes ? Uhm… Now for the next question:                  Tak ? Aha… Teraz (przechodzimy) do następnego pytania:
Does emotional music have quite an effect on you ?        Czy uczuciowa muzyka wywiera choć mały wpływ na ciebie ?
Do You feel sometimes age is against You ?              Czy czasem nie wydaje ci się, że (nawet twój) wiek jest przeciw tobie ?
Sing and rejoice !                                   Śpiewaj i ciesz się !
And sing and rejoice !                                I śpiewaj, i ciesz się !

Yes… (yes…), it’s interesting, but tell Me                  Tak, tak, to interesujace, ale powiedz mi
Do you often sing or whistle just for fun ?                  Czy zwykle śpiewasz lub gwiżdżesz wyłącznie dla zabawy ?
Do You feel sometimes age is against You ?               Czy czasem nie wydaje ci się, że (nawet twój) wiek jest przeciw tobie ?
I - I can help - I can help you - I can help you help yourself !   Ja, ja mogę pomóc, ja mogę ci pomóc, ja mogę ci pomóc byś pomógł sam sobie !

(Hah, hah, haaah)                                   (szyderczy śmiech fortuny)
Does life seem worthwhile to you ?                      Czy życie wydaje się cokolwiek dla ciebie znaczyć ?
(Hah, hah, haaah)                                   (szyderczy śmiech fortuny)
Does life seem worthwhile to you ?                      Czy życie wydaje się cokolwiek dla ciebie znaczyć ?

HERE'S HOW TO ORDER !                            OTO SPOSÓB NA JEGO ZREALIZOWANIE !

Varicose                                           Żylaki
Comatose                                          Śpiączka
Senile                                            Starość

FNM                                              SHR

Oceń to opracowanie

Kontrybucje
shary
 • Teledysk

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Pula nagród w konkursie ponad 10.000 zł!
Przysyłaj opracowania piosenek i zdobądź bony na zakupy w sklepie muzycznym.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
anonim