Helal Ettim Hakkýmý Goran Bregović

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Gözü kör, dili taþ duvar
Konuþmaz istasyonlar
Trenler çýðlýk çýðlýk
Ayrýlýk katar katar
Bir bahar akþamýydý
Beni burda koydun yar
Söz verip de almadýn
Sarý ayva kýzýl nar

Yemin ettin bin kere
Kutsal kitap üstüne
Ben ölemedim bir türlü
Vurgun vurgun üstüne
Tutamadým ahdýný
Düðün bayram ettiler
Baban yazdý bahtýmý
Bizi kurban seçtiler

Ben baþka yastýktayým
Sen ele kuþak çözdün
Ne ben mahremim ne sen
Kavlimizi sen bozdun
Bahtiyar ol gözüm yok
Rabbim verir sabrýný
Bu hesap böyle bitsin
Helal ettim hakkýmýOceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim