0
0

Jej piosenka o miłości Indios Bravos

Tekst piosenki i chwyty na ukulele

  • Chwyty na ukulele Średni Tonacja g
Jak się pominie C, jest łatwiej i też dobrze brzmi 😉
e C h
e C h
e C h
e C h

e Nawet, jeśli Cbędzie h padał e deszcz  C    h   
e Przyjdę żeby Cobiad z h tobą e zjeść   C    h   
h Nawet, jeśli będzie gęsta a mgła
h Ja w tej mgle do ciebie będę a szła
W mgle do e ciebie C      h będę e szła  C   h   
Ja do ce iebie C      h będę e szła C   h   

e C h
e C h
e C h
e C h
e C h
e C h
e C h
e C h

e Bukiet pięknych Ckwiatów h wręczysz e mi   C    h   
e Gdy z mgły wyjdę Cwprost na h twoje e drzwi C    h   
h A gdy z deszczu będę suszyć a się
h W kuchni będziesz parzyć kawy a dwie
Wypie jemy C      h razem e je  C    h   
Będzie e pięknie C     h jak we e śnie
C h

e Wiem, że Cto tylko mah rzenia
e Wiem, że Cnie do spełh nienia
e Wiem, że Cto tylko mah rzenia
e Wiem, że Cnie do spełh nienia

h A jednak a chcę,
by spełe niły się, C     h bardzo e chcę (Cchcęęę) h   
by spełe niły się, C     h bardzo e chcę (Cchcęęę) h   
by spełe niły się, C     h bardzo e chcę (Cchcęęę) h   
by spełe niły się, C     h bardzo e chcęęę
C h

e ×1C6 h   

e Tam, tam, C     h tara e tam  C   h   
Ta e tara tam, C     h ta tara e tam  C   h   

e Tam, tam, Cta   h ra ra e ram  C   h   
e Tam, tam, C     h tara e tam  C   h   

e


Oceń to opracowanie
anonim