0
0

malowana piosenka Karin Stanek

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    7 ulubionych

Karin Stanek - Malowana Piosenka ( M.Sart - A.Bianusz )
-----
  wolno   1.  Hej Cjest w naszym mie?cie  niewinym  Targ na dmalowane  dziGewczyyC                                d               G 
                 C Lala malowana -  jak ?ad d a    Hej kupcieG  j?  Cludzie,  bo  ?ada                   d       G     C 
==========

  szybciej  R.   MalowCana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la               G          C 
                      CMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          G          C 
=====

           2.   CChodz? tam ludziska  targuj? -  Mdalowane laGle  kCupu j?                   d         G 
                 CKtóra  naj?adniejsza    ta dczy  ta   GKt&oacCute;ra b?dzie dobra  albo z?a   d        C 
====

           R.  MCalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            G          C 
                MCalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          G          C 
======
====

         3.   SCtoi lala w k?cie  i z k? da   oczkieGm  spCogdl?da ,                         d             G 
               CGdy ?adnego zoczy  ch?opaka - d Da malowanGego  buCzia  ka                     d          C 
=====
         4.   NCim si?   taki ch?opak  spostrze?e d    Z malowanG? lal?  C?lub bieze                  d             G 
               CNie pomo?e ?adne stara ie   dm??em     G       C                                 d        C 

-----------
           R.   MCalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la           G          C 
                 CMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          G          C 
=========

           5.  MCalowanym oczkiem    pocieszy    madlowanym  noGskiem  Croz?mieszy                           d             G 
               CMalowan? ?piewk?  zanuci    dod cna g?ow?G ch?oCpcu  zawróci                 d          C 
===========
           R.  MCalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la           G          C 
                MCalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          G          C 
========

          6.   CChodz? tam ludziska  targu j?-  Mdalowane  laGle  Ckupu j?                   d         G 
                CKtóra naj?adniejsza   ta dczy     a  G  Kt&Coacute;ra b?dzie dobra  albo z?ad         C 

           R.  MCalowana lala. la la la la. Malowana    lala.   Lala la          G           C 
                CMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la         G           C 
                CMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   La  la la       G             C 
                CMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la -    ooooGjeeeee,   C          G           C 

====================================================================================

Karin Stanek - Malowana Piosenka ( M.Sart - A.Bianusz )

  wolno   1.  Hej Ajest w naszym mie?cie  niewinym  Targ na hmalowane  dEziewczyy A                               h                E 
                  ALala malowana -  jak ?ad ah    Hej kupciEe  j?  lAudzie,  bo  ?ada                    h       E     A 
---------

  szybciej  R.   MalowaAna lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la                E          A 
                      AMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          E           A 
==

           2.   CAhodz? tam ludziska  targuj? -  Mhalowane laEle  kAupu j?                    h         E 
                AKtóra  naj?adniejsza    ta hczy   a   KEt&oacAute;ra b?dzie dobra  albo z?a   h        A 
=====

           R.   MAalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la           E           A 
                 AMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la           E         A 
==========

          3.  SAtoi lala w k?cie  i z k? ha   oczkieEm  spAogdl?da ,                         h             E 
               AGdy ?adnego zoczy  ch?opaka - h Da malowaneEgo  buzAia ka                      h           A 
-----
          4.  NAim si?   taki ch?opak  spostrze?eh     Z malowanE? lal?  A?lub bieze                  h              E 
               ANie pomo?e ?adne stara ie   hm??em     E       A                                 h         A 

====
           R.  MAalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            E          A 
                MAalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la           E         A 
----

           5.  MAalowanym oczkiem    pocieszy    malhowanym  nEoskiem  rAoz?mieszy                           h              E 
                AMalowan? ?piewk?  zanuci    doh cna g?owE? ch?oApcu  zawróci                 h           A 
===

           R.   MAalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            E          A 
                 AMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          E           A 

-------
          6.    CAhodz? tam ludziska  targu  j?-  hMalowane  Elale  kAupu j?                    h         E 
                AKtóra naj?adniejsza      ha czy   a E  Kt&Aoacute;ra b?dzie dobra  albo  z?ha        A 
====

           R.   MAalowana lala. la la la la. Malowana    lala.   Lala la          E            A 
                 AMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la         E           A 
                 AMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   La  la la       E             A 
                 AMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la -    ooooEjeeeee,   A           E           A 

=============================================================================

Karin Stanek - Malowana Piosenka ( M.Sart - A.Bianusz )

  wolno   1.  Hej Djest w naszym mie?cie  niewinym  Targ na emalowane  dziAewczyyD                                e                A 
                  DLala malowana -  jak ?ad ae    Hej kupcieA  j?  lDudzie,  bo  ?ada                    e       A    D 

=====
  szybciej  R.   MalowaDna lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la                A          D 
                      DMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la            A         D 
--

           2.   CDhodz? tam ludziska  targuj? -  Mealowane laAle  kDupu j?                    e        A 
                 D Która  naj?adniejsza    tae czy  ta   AKt&oacDute;ra b?dzie dobra  albo z?a   e         D 
------

           R.   MDalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            A          D 
                 DMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la           A         D 

===
          3.  SDtoi lala w k?cie  i z k? ae   oczkiemA  spoDgdl?da ,                         e              A 
               DGdy ?adnego zoczy  ch?opaka - e Da malowaneAgo  buDzia ka                      e           D 
======

          4.   DNim si?   taki ch?opak  spostrze?ee     Z malowan?A lal?  D?lub bieze                  e              A 
               DNie pomo?e ?adne stara ie   em??em     A      D                                 e         D 
=====

          R.   MDalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            A          D 
                DMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la            A         D 
===========

           5.  MDalowanym oczkiem    pocieszy    maleowanym  nAoskiem  Droz?mieszy                          e               A 
                DMalowan? ?piewk?  zanuci    doe cna g?owA? ch?Dopcu  zawróci                 e          D 
=======

           R.   MDalowana lala. la la la la, Malowana  lala.  Lala la            A         D 
                 DMalowana lala. la la la la. Malowana   lala.  Lala la          A          D 

===
          6.    CDhodz? tam ludziska  targu  j?-  eMalowane  Alale  kDupu j?                   e          A 
                 DKtóra naj?adniejsza   ta eczy    a   AKt&oaDcute;ra b?dzie dobra  albo z?a e         D 
===
=
           R.  MDalowana lala. la la la la. Malowana    lala.   Lala la          A           D 
                DMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la          A           D 
                DMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   La  la la        A            D 
                DMalowana lala. la la la la. Malowana      lala.   Lala la -    ooooAjeeeee,   D           A           D 

===============================================================================

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 3 głosy
Kontrybucje:
janosik1962
janosik1962
anonim