0
0

Gracz (The Gambler) Kenny Rogers

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Wojciech M
    4 ulubione
WDis pewien ciepły wieczór w pGisociągu dDisonikąd
SpotGiskałem raz gDisracza, zmęczony był cB złek
CDishwilę patrzył w okno, lecz iGisle tak mDisożna
GisGdy się bardzo Disznudził B tak mi oto rDiszekł

[Zwrotka 2]
Synu cDisałe moje życie cGiszytam z ludzkich Distwarzy
Wiem Gisjakie mają kDisarty patrząc na ich wB zrok
PDisozwól, że Ci powiem Giscoś, co Ci się pDisrzyda
GisDasz mi trochę Diswhiskey jB a Ci radę dDisam

[Zwrotka 3]

Więc poDisdałem mu butelkę, wGisypił łyk osDistatni
GisWyjął papieDisrosa, poprosił o żB ar
DisZrobiło się cicho, jego tGiswarz straciła wDisyraz
GisRzekł mi: jeśli gDisrać chcesz, mB usisz dobrze gDisrać.

[Refren]

Musisz wDisiedzieć kiedy trzymać, kGisiedy karty zDisłożyć,
GisKiedy masz od sDistołu odejść a kiedy bB iec.
Nigdy nDisie licz forsy, gGisdy siedzisz przy Disstole.
GisPrzyjdzie czas i Disna to, gB dy się skończy gDisra.

[Zwrotka 4] wyżej

EWiedzieć co wyrzucić i wAiedzieć co tErzymać
CAały sekret w Etym, każdy gracz to Hwie.
ZEawsze możesz wygrać i zAawsze możesz pErzegrać,
AI nadzieję mEiej, że uHmrzesz we śEnie.

[Zwrotka 5]

KEiedy skończył mówić odwArócił się do oEkna,
AZgasił papieErosa i odpłynął w sHen.
HEazardzista wyszedł, wAyszedł na sEwoje.
LAecz ostatnie jEego słowa wHykorzystam Eja..

[Chorus]
Musisz wEiedzieć kiedy trzymać, kAiedy karty zEłożyć,
AKiedy masz od sEtołu odejść a kiedy bHiec.
Nigdy nEie licz forsy, gAdy siedzisz przy sEtole.
APrzyjdzie czas i Ena to, gHdy się skończy Egra.


Oceń to opracowanie
anonim