0
0

Warto żyć Krzysztof Krawczyk

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    7 ulubionych
Płakda7aś - pozosBtały ślady łFez.
Żal i lBęk utkany gdzFieś na końcach rzAęs.
Kochdana7a, Twoje łBzy osuszył wFiatr.
W smutku wBelon z twarzy spFadł, zaśpiewał ptAak
Nie oglBądaj się wstecz, przeszłość gCinie we mgle,
Gdy przed ndami tCyle chwBil
Jedno wFiesz na pewno wCiesz - warto żByć.

    Znów nastał cFiepły dzień i przCestał padać dBeszcz
    Z domu dobFiega gwar, beztrCoski dzieci śmBiech.
    Gdy jesteś przFy nas, kCochanie, nasze ża7ycie pełne jest bBarw.
    Gdy jesteś przFy nas znów, tak bCardzo chce się żByć!

Wierzyłaś, że świat nie jest całkiem zły,                                  d a7 B F
Że ci nie zabraknie sił, aby tu żyć.                                       B F A
Kochana, wspierał cię wiosenny wiatr,                                      d a7 B F
Lasu szum i słońca blask, i zapach traw.                                   B F A
Nie oglądaj się wstecz, przeszłość nie liczy się,                          B C
Gdy przed nami tyle chwil.                                                 d C B
Jedno wiesz na pewno, wiesz - warto żyć!                                   F C B

Znów nastał ciepły dzień i przestał padać deszcz, (znów nastał dzień)  F C B
Z domu dobiega gwar, beztroski dzieci śmiech.                          F C B
Gdy jesteś przy nas, kochanie, nasze życie pełne jest barw.            F C a7 B
Gdy jesteś przy nas znów, tak bardzo chce się żyć!                     F C B

Znów nastał ciepły dzień i przestał padać deszcz, (znów nastał dzień)  G D C
Z domu dobiega gwar, beztroski dzieci śmiech.
Gdy jesteś przy nas, kochanie, nasze życie pełne jest barw. (życie pełne jest barw)
Gdy jesteś przy nas znów, tak bardzo chce się żyć!

Znów nastał ciepły dzień (ciepły dzień) i przestał padać deszcz (ciepły dzień)
Znów nastał ciepły dzień (ciepły dzień) i przestał padać deszcz (ciepły dzień)Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 2 głosy
anonim