0
0

Oglądamy film Lady Pank

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Julka
    2 ulubione
Oglądamy film

A H cis E 4x

OgląDdamy film, no i Ew jednym z nich
fisZdarza nam się Amiłość
OgląDdamy film, ten o Ewojnie był
Więc fisteraz mamy Aśmierć
Czekaj Dcofnę, bo nie paEmiętam skąd
fiswziąłem się, gdzie Abyłem...
Czekaj Dcofnę, bo nie paEmiętam już
fissmaku twych ust

OgląDdamy film, czuję Ejakbym był
Dziś fisjednym z tych, co Aginą
DZmienię, bo chciałbym Ezabić coś
fisDobrze, już zaAbiłem...
Ty ogDlądasz film, ja ogElądam film
I fiskocham cię nad Ażycie
I Dzdradzam cię lub zaEbijam cię
fisZresztą - puść co Achcesz...

DOgląGdamy film - Cbyle nie być Dsami
DOgląGdamy film - Cpodglądamy Dich
DPodgląGdamy ich - Coni patrzą Dna nas
DI już Gnie wie nikt - Ckto jest tutaj Dkim ?..

DO, nie! ECo za dzień!
Dziś fisnic nie zobaAczyłem
To oDpowiedz mi chociaż Ejakiś film
fisCo się im zdaArzyło?..
A-Dha, a-ha - więc to Ebyło tak
To fistak się to skońAczyło
OpoDwiadaj mi - jeszcze Etrochę krwi
fisJeszcze jeden film

DOgląGdamy film - Cbyle nie być Dsami
DOgląGdamy film - Cpodglądamy Dich
DPodgląGdamy ich - Coni patrzą Dna nas
DI już Gnie wie nikt - Ckto jest tutaj Dkim ?..

OgląDdamy film, czuję Ejakbym był
Dziś fisjednym z tych, co Aginą
Czekaj Dzmienię, bo zapoEmniałem...

DOgląGdamy film - Cbyle nie być Dsami
DOgląGdamy film - Cpodglądamy Dich
DPodgląGdamy ich - Coni patrzą Dna nas
DI już Gnie wie nikt - Ckto jest tutaj Dkim ?..

Oglądamy...


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
anonim