0
0

Hetman ((Stefan Czarniecki – napis nagrobny)) Lech Makowiecki

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    8 ulubionych
a asus4 a asus2

aNie z soli ja, ni z Croli i pGrosta moja maowa.
CJam z tego, co mnie Gboli – kFrwi’m nigdy nie żaEłował...
aŻyć przyszło w czasach pCodłych pGodszytych zdradą karwawą...
CJam wybrał drogę Ggodną: Fżołnierski Emarsz aku sławie!
aŻyć przyszło w czasach pCodłych pGodszytych zdradą karwawą...
CJam wybrał drogę Ggodną: Fżołnierski Emarsz aku sławie!

aWojaczki się ucCzyłem od LisGowczyków ajazdy.
CTatarów żeśmy Gbili i w Fpolu, i w Epodjazdach,
aNa skrzydłach mej Chusarii WGiktorii wichry agrały;
CGdy Turka armie wGraże naF kresach Ezatrzyamałem...
aNa skrzydłach mej Chusarii WGiktorii wichry agrały;
CGdy Turka armie wGraże naF kresach Ezatrzyamałem...

aNajgorsze nadejść Cmiało ze Gszwedzkich wojsk apotopem;
CZaprzaństwo – jakich Gmało magFnatów żądnych zEłota!
aOstała CzęstCochowa z rusGzeniem pospoalitem.
CW czas wojen podjGazdowych niFe grzebie Esię zaabitych...
aOstała CzęstCochowa z rusGzeniem pospoalitem.
CW czas wojen podjGazdowych niFe grzebie Esię zaabitych...

aGdy Szweda już Cprzegnalim zło Gkażde kiedyś mainie
CW nagrodę mi nGadali stFarostwo w TykoEcinie...
aNie było mi pisCane zestGarzeć się z awnukami;
CU progu Moskal stGanął. CFhmielnickiE z kozaakami...
aNie było mi pisCane zestGarzeć się z awnukami;
CU progu Moskal stGanął. CFhmielnickiE z kozaakami...


aWyblakłe, stare Cblizny zaGkwitły raną aświeżą...
COjczyzna nade wGszystko! FDla mnie. Dla mychE żołnierzy.
aBuławę mi hCetmańską na Głożu śmierci adali.
CNie dbam o łaskę Gpańską... FWiem jedno: Ebić Moaskali!
aBuławę mi hCetmańską na Głożu śmierci adali.
CNie dbam o łaskę Gpańską... FWiem jedno: Ebić Moaskali!


aTestament mój dziś pCiszę dla GRzeczyposapolitej
CW pancernych tGowarzyszów Fkompanii znakEomitej.
aKoń wierny się Cpochylił nadG umęczonym aciałem...
CWestchnąłem – i po Gchwili już z BFogiem sEię jedanałem...
aKoń wierny się Cpochylił nadG umęczonym aciałem...
CWestchnąłem – i po Gchwili już z BFogiem sEię jedanałem...


aŻyć mogłem tu jak w Cniebie wśród Gbiesiad i azabawy,
CLecz kiedy kraj w Gpotrzebie toF nie ma świętszej Esprawy!
aPrzez morza przeCpływałem OGjczyźnie na aratunek.
CNa wrogów szablę Gmiałem, gorzFałkę – Ena fraasunek...
aPrzez morza przeCpływałem OGjczyźnie na aratunek.
CNa wrogów szablę Gmiałem, gorzFałkę – Ena fraasunek...


aPolaków znać po Cczynach i cGhoć mijają waieki –
CNasz naród nie przemGinie! TrFwać będziem tu na Eprzekór...
aBy Polska nie zCginęła – oGjczystej brońmy aziemi.
CCo obca przemoc wGzięła, Fszablą Eodbierazemy!
aBy Polska nie zCginęła – oGjczystej brońmy aziemi.
CCo obca przemoc wGzięła, Fszablą Eodbierazemy!
Fszablą Eodbierazemy!
Fszablą Godbierazemy!


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 6 głosów
anonim