0
0

Przy kominku Leonard Luther

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    8 ulubionych
Z waiary krGuchej PCanaiee jak słomFiany Eogień
TwFemu tGułaczCowai ezbuduj dFom przydrEożny
Noagi GobolCae enie chcą dłFużej nEosić
PoF goścEińcach FobcEych pFo skrzeklGiwych dwaorcGach

CW moim Gdomu jaasneym jFak gronGowe wCineo a|
FBędę mGieszkał PCaneiea z TFobą iG z dziewczayną |x2

Przaodków GobyczCajaeme przy kFominku cEiepłym
PFowiesEimy szFablEe FogrzejGemy raęcGe

CPrzy komGinku caiepłeym jFak podgrzGane wCineo a|
BFędę sGiedział PCaneiea z TFobą Gi z dziewczayną|x2

aomień nGas ogCaraniee wedrze sFię do wnEętrza
FOtworzEymy FoknEa FotworzGymy saercGa

CZ grzechów gGorzkich caierpkeich jFak głogGowe wCineo a|
FBędę sGię spowiaCdaeł az TFobą Gi z dziewczayną |x2

aA gdy nGas wytrCopai eczas jak pFies zazdrEosny
FSpakujEemy rzFeczEy dFo ostGatniej draogGi

CDo domGu wiecznaegeo jFak najstGarsze wCinea 
FBędę szGedł znów PCaneiea z TFobą Gi z dziewcazyną
CTam do dGomu wiaecznegeo jaFk najstGarsze wCinea 
FBędę szGedł znów PCaneiea z TFobą Gi z dziewcazyną


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
anonim