0
0

Litania Loretańska (Litania do Najświętszej Marii Panny) Lud Boży

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę tom
    49 ulubionych
FKyrie, elgejson.
CChryste, eFlejson.
F7Chryste, usłysz gnas.
CChryste, FwysłuCchaj Fnas.

FOjcze z nieba, gBoże, Czmiłuj się nad Fnami.
F7Synu, Odkupicielu świata, gBoże, Czmiłuj Fsię nad CnamFi.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.

FŚwięta Mgaryjo, Cmódl się za Fnami.
F7Święta Boża Rodzicgielko, Cmódl Fsię za CnamFi.

Święta Panno nad pannami,módl się za nami.
Matko Chrystusowa,módl się za nami.
Matko łaski Bożej,módl się za nami.
Matko nieskalana,módl się za nami.
Matko najczystsza,módl się za nami.
Matko dziewicza,módl się za nami.
Matko nienaruszona,módl się za nami.
Matko najmilsza,módl się za nami.
Matko przedziwna,módl się za nami.
Matko dobrej rady,módl się za nami.
Matko Stworzyciela,módl się za nami.
Matko Zbawiciela,módl się za nami.
Matko Kościoła,módl się za nami.
Panno roztropna,módl się za nami.
Panno czcigodna,módl się za nami.
Panno wsławiona,módl się za nami.
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć
się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej
Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych
utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 14 głosów
Historia
Kontrybucje:
tom
tom
anonim